Ing.

Tomáš Říha

ZEL – Assistant professor

+420 541 147 339
riha.t@fce.vutbr.cz

Teaching

Consulting Hours

Konzultační hodiny jsou zveřejněny v rozvrhu. Konzultace mimo uvedené časy si prosím domlouvejte pomocí osobních zpráv v aplikaci Microsoft Teams. Osoby mimo VUT si mohou domluvit konzultaci přes e-mail. Děkuji za pochopení

Teached courses

BN002 Railway Structures 2
BNA002 Railway Structures 1
BOA001 Engineering and Transport Structures
NNA009 Railway Constructions I
NNB010 Railway Stations and Junctions 1 (DST)
NNB011 Diploma seminar (K-ZEL)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Pedagogical activities

  • BOA001 - Engineering and Transport Structures
  • BN001 - Railway Structures I
  • BN002 - Railway Structures II
  • BN003 - Field Training
  • NNA009 - Railway Constructions I
  • NNB010 - Railway Stations and Junctions I