Ing.

Renata Biela

Ph.D.

VHO – odborný asistent

+420 541 147 732
Renata.Biela@vut.cz

Výuka

Konzultační hodiny

středa 13 - 15

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BPA008 Bakalářský seminář (V)
BP053 Bakalářský seminář (V)
CP001 Balneotechnika
NPA016 Balneotechnika
NPB022 Diplomový seminář (V-VHO)

Zaměření pedagogické činnosti

  • BP003 Vodárenství
  • BP004 Jakost vody v povodí
  • BP006 Projekt vodárenství
  • BP053 Bakalářský seminář
  • NPA016 Balneotechnika
  • NPB022 Diplomový seminář
  • DR01-08 Doktorský seminář