Ing.

Renata Biela

Ph.D.

VHO – odborný asistent

+420 541 147 732
Renata.Biela@vut.cz

Projekty

 • Vybraná témata z oblastí pitné vody a odvodnění
  Detail

 • Řešení vybraných problémů ve vodním hospodářství obcí
  Detail

 • Řešení aktuálních problémů vodního hospodářství měst a obcí
  Detail

 • Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí
  Detail

 • Odstraňování mikropolutantů ze zdrojů pitné vody adsorpcí
  Detail

 • Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy
  Detail

 • Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody
  Detail

 • Progresívní metody úpravy vody a jejich účinnost
  Detail

 • TA01020311, Využití šedé a dešťové vody v budovách
  Detail