Ing.

Renata Biela

Ph.D.

VHO – odborný asistent

+420 541 147 732
Renata.Biela@vut.cz

Publikace

 • 2024

  BIELA, R. Co se děje na Ústavu vodního hospodářství obcí aneb my vodaři z VUT. Čkyně: Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2024. s. 28-29.
  Detail Odkaz

 • 2023

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELINOVÁ, K.; MEČÍŘ, F. Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody. TZB-info, 2023, roč. 25., č. 39, ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  MORAVČÍKOVÁ, S.; HALAŠTA, T.; BIELA, R. Nové mikropolutanty ve zdrojích pitné vody. JUNIORSTAV 2023 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. s. 582-587. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Odkaz

  TRÁVNÍČEK, J.; BIELA, R. Průzkum hygienického zabezpečení bazénových vod. Vodovod.info, 2023, č. 8, ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELINOVÁ, K.; MEČÍŘ, F. Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody. SOVAK, 2023, roč. 32, č. 7-8, s. 12-15. ISSN: 1210-3039.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELINOVÁ, K.; MEČÍŘ, F. Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody. VODA ZLÍN 2023. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2023. s. 28-33.
  Detail

 • 2022

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Srovnání vybraných filtračních materiálů při odstraňování železa a manganu z vody. Mladá voda břehy mele. Brno: Young Water Professionals Czech Republic, Asociace pro vodu ČR z.s., 2022. s. 105-108. ISBN: 978-80-908629-2-0.
  Detail

  LUKÁŠOVÁ, D.; BIELA, R.; MORAVČÍKOVÁ, S. Adsorption capacity assessment for selected adsorbents in the removal of over the counter (OTC) analgesics from water. DESALIN WATER TREAT, 2022, roč. 274, č. 2022, s. 159-172. ISSN: 1944-3994.
  Detail Odkaz

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Srovnání vybraných adsorbentů pro odstraňování kovů z vody. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 409-413. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
  Detail Odkaz

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Laboratory Removal of Toxic Metals from Water Using Selected Sorbents. In 7th WMCAUS 2022 - abstract book. AIP conference proceedings. Ostrava: WMCAUS, 2022. s. 318-318. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Experimentální odstranění kovů vybranými filtračními materiály. Vodovod.info, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

 • 2021

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Comparison of Selected Sorption Materials for Removal of Toxic Metals from Water. ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - Book of abstracts. 1. Varšava, Polsko: Polish Academy of Sciences, 2021. s. 106-107.
  Detail

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Monitoring the effectiveness of selected sorption materials in removing diclofenac from water. In 3rd International Conference on Advances in Environmental Engineering, AEE 2021. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Experimentální odstranění kovů z vody za použití sorpčních materiálů. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 434-439. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Ing. Miroslava Kandery "Problematika modelování kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie povrchových vôd v modeli WEAP". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 1 (1 s.).
  Detail

  LUKÁŠOVÁ, D.; BIELA, R.; GOTTWALD, M.; KONEČNÝ, J. Experimental evaluation of the effectiveness of the adsorbent Bayoxide E33 in removing micropollutants from water. Water Practice and Technology, 2021, roč. 16, č. 2, s. 377-386. ISSN: 1751-231X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Monitoring Diclofenac Removal by Selected Adsorption Materials. Water research and Inovations in Digital Era - Book of abstracts. 1. Riga, Latvia: Riga Technical University, 2021. s. 90-91. ISBN: 978-9934-22-618-2.
  Detail

  LUKÁŠOVÁ, D.; BIELA, R. STANOVENÍ ÚČINNOSTI AKTIVNÍHO UHLÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV Z VODY. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 428-433. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail

  FREMROVÁ, L.; KAISLER, J.; VRÁNA, J.; RACLAVSKÝ, J.; OŠLEJŠKOVÁ, M.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; PLOTĚNÝ, K.; BARTONÍK, A. ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2021. s. 1-40.
  Detail

  KANTOVÁ, R.; BIELY, B.; BIELA, R.; PRŮCHA, A.; MOTYČKA, V. Znalecký posudek 7/2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 1-19.
  Detail

 • 2020

  BIELA, R.; ŠÍBLOVÁ, D.; GOTTWALD, M. Use of adsorption for pesticides removal from drinking water sources. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KUČERA, T.; HOFMANOVÁ, L.; BIELA, R. Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R.; ZDRAŽILOVÁ, A. ODSTRAŇOVÁNÍ PESTICIDŮ PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 551-556. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  BIELA, R.; BIELY, B. Odborné vyjádření k návrhu materiálových alternativ bazénů „Aquapark Znojmo“. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 1-9.
  Detail

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Odstranění léčiva z vody vybranými adsorbenty. Vodovod.info, 2020, č. 11, s. 1-9. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  BIELA, R. Recenze na článek "Vývoj testu inhibice denitrifikace". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2020. s. 1 (1 s.).
  Detail

  MORAVČÍKOVÁ, S.; BIELA, R. Laboratory Drug Removal from Water by Selected Adsorbents. KOMVY 2020, 9th Conference of Young Researchers, Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava in Publishing House SPEKTRUM STU, 2020. s. 53-59. ISBN: 978-80-227-5057-8.
  Detail

  LUKÁŠOVÁ, D.; BIELA, R.; GOTTWALD, M. Experimentální odstraňování pesticidů z vody aktivním uhlím. Vodovod.info, 2020, č. 10, s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; ŠÍBLOVÁ, D.; KABELÍKOVÁ, E.; ŠVESTKOVÁ, T. Laboratory elimination of ibuprofen from water by selected adsorbents. Desalination and Water Treatment (online), 2020, roč. 193, č. 2020, s. 424-431. ISSN: 1944-3986.
  Detail Odkaz

 • 2019

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění. In JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 373-378. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Laboratorní stanovení rychlosti poklesu koncentrace volného chloru v proudu vody. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2019. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; ŠÍBLOVÁ, D.; GOTTWALD, M. Odstraňování pesticidních látek z vody vybranými adsorbenty. In PITNÁ VODA. Bratislava, Slovenská republika: VODATÍM s.r.o., 2019. s. 265-268. ISBN: 978-80-971272-7-5.
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Experimental determination of efficiency adsorbent Bayoxide E33 of removal micropollutants from water. 11th Eastern European Young Water Professionals - book of abstracts. 1. Prague: University of Chemistry and Technology, 2019. s. 121-122. ISBN: 978-80-7592-054-6.
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Pesticidy ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění. In VODNÍ NÁDRŽE 2019. Brno: Povodní Moravy, s.p., 2019. s. 176-178. ISBN: 978-80-907141-3-7.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Use of sorption materials for removing cadmium from water. In IOP Conference Series-Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail Odkaz

  KOLKOVÁ, H.; RAJNOCHOVÁ, M.; BIELA, R. Rychlost rozpadu volného chloru ve vodovodní síti. In PITNÁ VODA. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2019. s. 261-264. ISBN: 978-80-971272-7-5.
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Removal the pharmaceuticals from water using selected adsorbents. In WMeSS 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, United Kingdom: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-5. ISSN: 1755-1307.
  Detail Odkaz

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Odstraňování farmak ze zdrojů pitné vody. Vodovod.info, 2019, č. 4, s. 1-10. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

 • 2018

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody. In Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Slovenský národný komitét IWA, STU v Bratislave, SvF, Katedra ZEI, 2018. s. 109-114. ISBN: 978-80-227-4847-6.
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Využití sorpčních materiálů při odstraňování léčiva z vody. In PITNÁ VODA 2018. České Budějovice: W&ET TEAM, 2018. s. 281-284. ISBN: 978-80-905238-3-8.
  Detail

 • 2017

  BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M. Monitoring the effectiveness of advanced sorption materials for removing selected metals from water. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, 2017, roč. 66, č. 7, s. 481-488. ISSN: 0003-7214.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant. Water Science and Technology: Water Supply, 2017, roč. 18, č. 4, s. 1141-1150. ISSN: 1606-9749.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Efficiency of sorption materials on the removal of lead from water. Applied Ecology and Envirenmetal Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 1527-1536. ISSN: 1589-1623.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Lab-scale research of water treatment with use of water glass and nanoiron. Desalination and Water Treatment (online), 2017, roč. 99, č. 12, s. 34-41. ISSN: 1944-3986.
  Detail Odkaz

  BIELA, R. Recenze na článek Využití ozónu při úpravě vody v Ing. Marka Coufala. Brno: VODOVOD. INFO, 2017. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Odstraňování železa, manganu a arsenu z vody pomocí vybraných sorpčních materiálů. In Pitná voda. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2017. s. 275-278. ISBN: 978-80-971272-5- 1.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Removal of cadmium from water using sorpiton materials. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 169-174. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

 • 2016

  BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P. Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI- 65. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2016, roč. 14, č. 1, s. 24-25. ISSN: 1335-9614.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Efficacy of sorption materials for selected metals removal from water. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 316-320. ISSN: 2344-2409.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 71-76. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Monitoring the effectiveness of sorbent materials for removing selected metals from water. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. s. 341-346. ISBN: 9781315393827.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI- 65 na odstraňování kovů z vody. In Pitná voda 2016. České Budějovice: W& ET Team, 2016. s. 319-324. ISBN: 978-80-905238-2- 1.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Water glass as a promising agent for the removal of Cr and P from drinking water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 64-70. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for nickel, iron and manganese removal from water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 56-63. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění olova z vody. TZB- info, 2016, roč. 18., č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Removal of metals from water by using sorptions materials. In ESAT 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
  Detail

 • 2015

  BIELA, R.; KUČERA, T. Arsenic removal from water by using sorption materials. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. 1. Leiden, The Netherlands: Taylor & Francis Group, 2015. s. 245-250. ISBN: 978-1-138-02907-1.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for metals removal from water. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institute of Water Structures, FCE, BUT, 2015. s. 271-279. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Removal of arsenic from drinking water source by using sorption materials. In ESAT 2015. 1. Košice, Slovak Republic: Technical University in Košice, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2042- 7.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Uplatnění vodního skla ve vodárenství. In Vodárenská biologie 2015. 1. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2015. s. 156-159. ISBN: 978-80-86832-83- 8.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P. Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI- 65. In Pitná voda 2015. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2015. s. 241-244. ISBN: 978-80-971272-3- 7.
  Detail

  BIELA, R.; WAGNEROVÁ, A. Využití chloru při dezinfekci bazénových vod. TZB- info, 2015, roč. 17., č. 11, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail Odkaz

  BIELA, R. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kadmia z vody. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T. Using sorption materials for arsenic removal from water. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, roč. 2015, č. 7, s. 74-79. ISSN: 2344- 2409.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; ŠEVČÍKOVÁ, I. Možnosti zpracování vodárenských kalů. TZB- info, 2015, roč. 17., č. 4, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Testování filtračního materiálu DMI-65 Ing. Petra Martiňáka v 17. ročníku časopisu tzb-info (14. číslo). Praha: tzb- info, 2015. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2014

  BIELA, R. Recenze na článek Přehled technologií úprav vstupní vody pro vnitřní vodovod Ing. Vladimíra Zumra. Praha: TZB- info, 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody. In PITNÁ VODA 2014. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2014. s. 335-338. ISBN: 978-80-905238-1- 4.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Úprava vody s využitím vodního skla. TZB- info, 2014, roč. 17, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; KONEČNÝ, J. Odstraňování kadmia z vody sorpčními materiály. TZB- info, 2014, roč. 16., č. 50, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; MARŠÁLKOVÁ, E.; ČECH, D.; PALČÍK, J. Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64., č. 5, s. 14-17. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R. Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody. In Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2014. s. 177-180. ISBN: 978-80-971272-2- 0.
  Detail

  BIELA, R. Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody. Brno: VUT FAST, Ústav vodního hospodářství obcí, 2014. s. 1-3.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody. SOVAK, 2014, roč. 23, č. 10, s. 8-9. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  BIELA, R. Použití filtrů s drenážním systémem Triton při úpravě vody v ČR. Vodovod. info, 2014, roč. 2014, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Jaké problémy vody se řeší nejčastěji? autora Michala Třešky. Praha: TZB- info, 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R. Filtrace s drenážním systémem Triton a její použití při úpravě vody v ČR. TZB- info, 2014, roč. 16., č. 16, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2013

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596- 6.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody. In Pitná voda. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013. s. 249-252. ISBN: 978-80-971272-1- 3.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Odstraňování specifických látek z vody. Vodárenská biologie 2013. 1. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2013. s. 173-175. ISBN: 978-80-86832-70- 8.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kovů z vody. VODA 2013. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 421-424. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Odstraňování specifických látek z vody. Vodovod. info, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail

  BIELA, R. Inovace při úpravě vody dvoustupňovou separací. Vodovod. info, 2013, roč. 2012, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1804- 7157.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M. Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 26, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Netradiční metody dezinfekce pitné vody. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 16, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R. Možnosti úspory pitné vody. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 18, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. AMR - Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Ing. Stanislava Piňose - Energetické úspory a možnost využití energie při úpravě a čištění vod. Praha: TZB- info, 2013. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2012

  BIELA, R. Tradiční a nové technologie úpravy vody. Pitná voda - novinky a souvislosti. 1. Brno: ASIO, spol. s r.o., 2012. s. 3-9.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění arsenu i jiných prvků z vody. In Pitná voda 2012. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2012. s. 321-326. ISBN: 978-80-905238-0- 7.
  Detail

  BIELA, R. Odstraňování železa a manganu ze zdrojů pitné vody. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 48, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R. Vodárenská flotace a její použití při úpravě pitné vody v ČR. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 32, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  BIELA, R. Recenze článku Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu (Apollo 100243). Praha: TZB- info, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R. Recenze článku Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody (Apollo 98605). Praha: TZB- info, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Ing. Tomáše Kučery Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť (Apollo 95692). Praha: TZB- info, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; UHER, M. Nové technologie při úpravě a akumulaci vod. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. s. 121-126. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek doktoranda Ing. Jakuba Račka Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách (Apollo 96968). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 11, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R. Šedé vody, jejich kvalita a možnost využití. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2, s. 11-13. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2., s. 10-11. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 10, s. 18-20. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62., č. 2, s. 65-68. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2011

  BIELA, R. Kvalita šedých vod a možnost jejich využití. TZB- info, 2011, roč. 13., č. 49, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. s. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42- 0.
  Detail

  BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. s. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819- 1.
  Detail

 • 2009

  BERÁNEK, J.; BIELA, R. Úskalí hydraulického výpočtu bazénových rozvodů. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 157-160. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

 • 2007

  BIELA, R. Recenzní posudek: Studijní opora pro kombinované studium - Balneotechnika (Beránek). Brno: FAST VUT v Brně, intranet FAST, 2007. s. 1-3.
  Detail

 • 2004

  BIELA, R. Membránové procesy ve vodárenství. SOVAK, 2004, roč. 13, č. 7- 8, s. 23 ( s.)ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  BIELA, Renata; BERÁNEK, Josef. Úprava vody a balneotechnika. Úprava vody a balneotechnika. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 8-72. ISBN: 80-214-2563- 6.
  Detail

 • 2003

  HLAVÁČ, J. a kol. Vodárenství - Jímání a úprava vody, procesy, výpočty, konstrukce. Vodárenství. Brno, Česká republika: VAS, a.s., 2003.
  Detail

 • 1999

  BIELA, R. Analýza vývoje kvality vody ve vodní nádrži Kníničky. Brno: Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, PřF MU, 1999. s. 1-185.
  Detail

 • 1998

  BIELA, R. Kvalita vody v nádrži z hlediska vodárenského využití. Vodní hospodářství, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 87-88. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 1997

  BIELA, R. Přísun fosforu do vodní nádrže Kníničky. SOVAK, 1997, roč. 6, č. 9, s. 6-7. ISSN: 1210- 3039.
  Detail Knihovna - Časopis SOVAK

  BIELA, R. Shrnutí hlavních výsledků výzkumu. Brno: ÚVHK FAST VUT, 1997.
  Detail

 • 1995

  BIELA, R. Zdroje vody. Brno: ÚVHO FAST VUT, 1995.
  Detail

 • 1994

  BIELA, R.; HLAVÁČ, J. Sanace podzemních vod kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami. Brno: ÚVHO FAST VUT, 1994.
  Detail

  BIELA, R. Report. Aalborg, Dánsko: Department of Civil Engineering, Aalborg University, 1994. s. 1-7.
  Detail

 • 1993

  BIELA, R. Veřejná kanalizace. Brno: FA VUT, 1993.
  Detail

  BIELA, R. Zásobování vodou. Brno: FA VUT, 1993.
  Detail