doc. Ing.

Petr Frantík

Ph.D.

STM – docent

+420 541 147 376
kitnarf@centrum.cz

Publikace

 • 2022

  FRANTÍK, P.; LISZTWAN, D.; KUMPOVÁ, I.; DANĚK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Analýza měřených posunutí u tlakové zkoušky válcových těles. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2022. s. 112-123. ISBN: 978-80-907611-6-2.
  Detail Odkaz

  KUMPOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; LISZTWAN, D.; DANĚK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Analysis of displacement measured during the compressive testing of cylindrical specimens. Solid State Phenomena, 2022, roč. 336, č. August 2022, s. 135-144. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

 • 2021

  LISZTWAN, D.; KUMPOVÁ, I.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Mechanical fracture parameters of concrete drill-core specimens supported by a slenderness ratio study. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing Ltd, 2021. s. 1-16. ISSN: 1757-899X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ROZSYPALOVÁ, I.; BYSTRIANSKA, E.; KOUTNÝ, O.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Pilot Fracture Tests of Special Fine-Grained Composites. In 27th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 3-8. ISBN: 978-3-0357-3821-6. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  LOGOŃ, D.; JURASZEK, J.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P. Identifying the Range of Micro-Events Preceding the Critical Point in the Destruction Process in Traditional and Quasi-Brittle Cement Composites with the Use of a Sound Spectrum. Materials, 2021, roč. 14, č. 7, s. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Strength of AAAS Composites with Ceramic Precursor over Time. In The 27th International Conference Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 60-65. ISBN: 9783035737554. ISSN: 1012-0394.
  Detail

 • 2020

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KOCÁB, D. Numerical Analysis of Shrinkage Process Based on Experimental Data. ACI MATERIALS JOURNAL, 2020, roč. 117, č. 5, s. 39-49. ISSN: 0889-325X.
  Detail Odkaz

  ŠIMONOVÁ, H.; KUMPOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; BAYER, P.; FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Fracture Parameters of Alkali-activated Aluminosilicate Composites with Ceramic Precursor. In 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2020. s. 73-79. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Vývoj pevností AAAS kompozitů s keramickým střepem v čase. Sborník ke konferenci 27. Betonářské dny. 2020. s. 523-528. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; TRČKA, T.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; SVOBODOVÁ, B.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Thermally loaded concrete specimens: fractal dimensions of fracture surface and mechanical fracture parameters. In Research and Modelling in Civil Engineering 2019. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2020. s. 7-30. ISBN: 978-83-7365-525-6.
  Detail Odkaz

  ROZSYPALOVÁ, I.; BYSTRIANSKA, E.; KOUTNÝ, O.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Pilotní lomové testy speciálních jemnozrnných kompozitů. Sborník ke konferenci 27. Betonářské dny. 2020. s. 503-508. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

 • 2019

  FRANTÍK, P.; FRANC, R. Návrh nosné konstrukce mobilní budovy. In 17th International Conference Modelling in Mechanics. 2019. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-4296-7.
  Detail Odkaz

  FRANTÍK, P.; BUŠINA, P. Výpočet dynamických účinků rotoru na základ. In 17th International Conference Modelling in Mechanics. 2019. s. 1-2. ISBN: 978-80-248-4296-7.
  Detail Odkaz

  SEITL, S.; MIARKA, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; DOMSKI, J.; KATZER, J. Change of Fatigue and Mechanical Fracture Properties of a Cement Composite due to Partial Replacement of Aggregate by Red Ceramic Waste. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, roč. 1, č. 63, s. 152-159. ISSN: 0553-6626.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŠIMONOVÁ, H.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUMPOVÁ, I.; TRČKA, T.; FRANTÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Lomové parametry AAAS kompozitů s keramickým střepem. Sborník příspěvků konference 26. Betonářské dny 2019. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-7. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  VAVRO, L.; MALÍKOVÁ, L.; FRANTÍK, P.; KUBEŠ, P.; KERŠNER, Z.; VAVRO, M. An advanced assessment of mechanical fracture parameters of sandstones depending on the internal rock texture features. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2019, roč. 16, č. 2, s. 157-168. ISSN: 1214-9705.
  Detail Odkaz

  ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KAREL, O.; KERŠNER, Z. Mechanical fracture parameters of concrete exposed to high temperatures related to approximation of temperature fields in experimental panels. In Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne, Australia. Switzerland: Fédération internationale du béton (fib), 2019. s. 3399-3409. ISBN: 978-1-877040-15-3.
  Detail

  MAJDA, T.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Fracture Parameters of Concrete from Drill-Core Specimens from Objects at the Transgas Gas Control Center. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Scientific.net, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Components of the Fracture Response of Alkali-Activated Slag Composites with Steel Microfibers. Applied Sciences - Basel, 2019, roč. 9, č. 9, s. 1-14. ISSN: 2076-3417.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2018

  ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; VYHLÍDAL, M.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KAREL, O.; KERŠNER, Z. Mechanical fracture parameters of concrete exposed to high temperatures related to approximation of temperature fields in experimental panels. Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne. Switzerland: Fédération internationale du béton (fib), 2018. s. 670-671. ISBN: 978-1-877040-14-6.
  Detail

  HALFAR, P.; FRANTÍK, P.; ROZSYPALOVÁ, I.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Application of effective crack model in analysis of fracture response of chevron-notched core-based concrete specimen. In Proc. of 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 413-418. ISBN: 9788001064016.
  Detail

  ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KRÁLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z. Optical detection of mechanical changes in concrete exposed to high temperatures. Young Scientist 2018. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-2952-9.
  Detail

  FRANTÍK, P. Interakce mezi bodovými póly. In Modelování v mechnaice 2018. Ostrava, Česká republika: 2018. s. 1-3. ISBN: 978-80-248-4175-5.
  Detail

  FRANTÍK, P. Vzpěr prutu: závislost řešení na iterační metodě. In Modelování v mechanice 2018. Ostrava, Česká republika: 2018. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-4175-5.
  Detail

  MAJDA, T.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Lomové parametry betonů jádrových vývrtů objektů Transgas. Sborník ke konferenci 25. Betonářské dny 2018. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Components of fracture response of alkali-activated slag mortars with steel fibres. The 9th International Conference on Multiscale Material Modeling Abstrakt Book. Osaka: 2018. s. 302-302.
  Detail

  SVOBODOVÁ, B.; TRČKA, T.; ROZSYPALOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Teplotně zatížená betonová tělesa: charakterizace členitosti ligamentu po lomovém testu. Sborník příspěvků Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 621-626. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P. Numerical analysis of shrinkage process based on the experimental data. Osaka, Japonsko: Osaka Univerisity, 2018. s. 631-631.
  Detail

  HALFAR, P.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z.; VAVRO, L.; VAVRO, M. Použití modelu efektivní trhliny k analýze odezvy válcových těles se šípovým zářezem. Sborník příspěvků vědecké konference „Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2018. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2018. s. 1-14. ISBN: 978-80-248-4175-5.
  Detail

  FRANTÍK, P. Optimální výška symetrického I-profilu. In Modelování v mechanice 2018. Ostrava, Česká republika: 2018. s. 1-3. ISBN: 978-80-248-4175-5.
  Detail

  KALINA, M.; FRANTÍK, P. Finding of postcritical states of an arch. In Engineering Mechanics 2018. Svratka, Česká republika: 2018. s. 361-364. ISBN: 978-80-86246-88-8.
  Detail

 • 2017

  SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V. Analysis of accuracy of Williams series approximation of stress field in cracked body – influence of area of interest around crack-tip on multi-parameter regression performance. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, roč. 11, č. 39, s. 129-142. ISSN: 1971-8993.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KALINA, M.; FRANTÍK, P. STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE. In Juniorstav 2017. Brno, Česká republika: 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; SEDLMAJER, M.; KERŠNER, Z. Characterization of old/repairing structural concrete through mechanical fracture parameters. In Proceedings of the 12th Central European Congress on Concrete Engineering ‒ Innovative materials and technologies for concrete structures. Budapest: Hungarian Group of fib, 2017. s. 481-486. ISBN: 978-963-12-9651- 8.
  Detail

  KALINA, M.; FRANTÍK, P. Mapování statických rovnovážných stavů obloukové konstrukce. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-4010- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P.; BUŠINA, P. Náhradní tuhost podloží. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-4010- 9.
  Detail

  MAŠEK, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P. Parallelized implementation of dynamical particle system. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2016). AIP Conf. Proc. 1863. AIP conference proceedings. American Institute of Physics, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; ODSTRČIL, Š.; KUBEŠ, P.; KERŠNER, Z. Length changes of fine-grained cement-based composites specimens in early stage of ageing: correction reflecting temperature variations. Proceedings 20th International Conference on Composite Structures. Bologna: Societa editrice esculapio, 2017. s. 180-180. ISBN: 978-889-385-041- 4.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Tentative Characterization of Old Structural Concrete through Mechanical Fracture Parameters. In Procedia Engineering: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering. Procedia Engineering. Netherlands: Elsevier, 2017. s. 414-418. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŠIMONOVÁ, H.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Research and Modelling in Civil Engineering 2017, chapter 4: A correction of fatigue characteristics of concrete with respect to age of specimens. In Research and Modelling in Civil Engineering 2017. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2017. s. 51-62. ISBN: 978-83-7365-474-7.
  Detail

  SEITL, S.; MALÍKOVÁ, L.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; LOPÉZ-CRESPO, P. Williams expansion-based approximation of the stress field in an Al 2024 body with a crack from optical measurements. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, roč. 11, č. 41, s. 323-331. ISSN: 1971-8993.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  FRANTÍK, P. PLOCHA LIGAMENTU VÁLCE S CHEVRONOVÝM VRUBEM. In Modelování v mechanice 2017. Ostrava, Česká republika: 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-4010- 9.
  Detail

 • 2016

  HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A. Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing. In Applied Mechanics and Materials: Engineering Mechanics 2015. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 585-590. ISBN: 978-3-03835-700- 1. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; HAVLÍKOVÁ, I. Orientační charakterizace konstrukčního betonu pomocí lomově-mechanických parametrů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8.
  Detail

  KALINA, M.; FRANTÍK, P. Analytical and numerical analysis of the slope of von Mises planar trusses. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. 2016. s. 380009-1 (380009-4 s.)ISSN: 0094-243X.
  Detail

  FRANTÍK, P. Rotační model luku. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail Odkaz

  MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. NÁVRH EXPERIMENTU POMOCÍ SIMULACE DISKRÉTNÍHO DYNAMICKÉHO SYSTÉMU. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-11. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail Odkaz

  SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V. Analýza rozsahu vhodné aproximace pole napětí v tělese s trhlinou pomocí Williamsovy řady. In Modelování v mechanice 2016. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Tentative characterization of old structural concrete through mechanical fracture parameters. SPACE 2016. Košice: 2016. s. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; ROZSYPALOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Korektní stanovení lomových parametrů betonu. In Proc. of 14th Int. Conf. on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-4613- 7.
  Detail

  FRANTÍK, P. MODEL LUKU S JEDNÍM STUPNĚM VOLNOSTI. In Structural Reliability and Modelling in Mechanics. Ostrava, Česká republika: 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail Odkaz

  MAŠEK, P.; MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; FUJDIAK, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J. A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling. SENSORS, 2016, roč. 11, č. 1872, s. 1-23. ISSN: 1424-8220.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; DANĚK, P.; ROVNANÍK, P.; TOPOLÁŘ, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Vliv tuhosti zkušebního zařízení na stanovení lomových parametrů kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky. In Sborník příspěvků vědecké konference "Spolehlivost konstrukcí & Modelování v mechanice 2016". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-248-3917- 2.
  Detail

  BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P. Simulace tříbodového ohybu s V- vrubem. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P. Stanovení vlastních frekvencí konzoly. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2016. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; SEITL, S. Multi-parameter approximation of the stress field in a cracked body in the more distant surroundings of the crack tip. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2016, roč. 89, č. 1, s. 20-35. ISSN: 0142-1123.
  Detail Odkaz

  SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V. Analytical approximation of crack-tip stress field: Study on efficient determination of coefficients of higher order terms of Williams power expansion. In Advances in Fracture and Damage Mechanics XV. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 207-211. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  MAŠEK, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Design Of Experiment Using Simulation Of A Discrete Dynamical System. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2016, roč. 16, č. 2, s. 125-134. ISSN: 1804-4824.
  Detail Odkaz

  HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; KERŠNER, Z. Components of Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens. In Applied Mechanics and Materials: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 287-291. ISBN: 978-3-03835-531- 1. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2015

  KALA, Z.; KALINA, M.; FRANTÍK, P. Buckling and Post-Buckling of the von Mises Planar Truss. In Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014. 2015. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1287-3.
  Detail Odkaz

  KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P. Elastic Buckling and Post- Buckling of Von Mises Planar Trusses. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Applied Mechanics and Materials. Bratislava, Slovenská republika: 2015. s. 49-54. ISBN: 978-3-03835-485- 7. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  FRANTÍK, P. Model zatlačovaného hřebíku. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3756- 7.
  Detail

  FRANTÍK, P.; ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L. Model vrstevnatého nosníku pro deformační metodu. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Česká republika: 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3756- 7.
  Detail

  BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Crack Initiation and Length Change in Modified Alkali Activated Slag Mortars. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2015. s. 1109-1118. ISBN: 978-0-7844-7934-6.
  Detail

  ŠMÍDOVÁ, M.; SADÍLEK, V.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Estimation of the Lower Bound of Periodic Audze- Eglājs Criterion. 11th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium. Pécs, Hungary: 2015. s. 109-109. ISBN: 978-963-642-876- 1.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J.; SOBEK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; SEITL, S.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A. Evaluation of Fracture Tests of Concrete Specimens via Advanced Tool for Experimental Data Processing. Book of Extended Abstracts of the 21st Conference on Engineering Mechanics. Engineering mechanics 2014. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., 2015. s. 86-87. ISBN: 978-80-86246-42- 0. ISSN: 1805- 8248.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; ABDULRAHMAN, A.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Role of Plain Concrete in Fracture Response of Steel Fibre Reinforced Concrete Specimens. In Book of Papers of the 53rd Conference on Experimental Stress Analysis 2015. Prague: CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, 2015. s. 113-118. ISBN: 978-80-01-05735- 3.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; SOBEK, J.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S. Multi-parameter crack tip stress state description for evaluation of nonlinear zone width in silicate composite specimens in component splitting/bending test geometry. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2015, roč. 38, č. 1, s. 200-214. ISSN: 8756-758X.
  Detail

  VESELÝ, V.; SOBEK, J.; TESAŘ, D.; FRANTÍK, P.; PAIL, T.; SEITL, S. Multi-parameter approximation of stress field in a cracked specimen using purpose-built Java applications. Frattura ed Integrita Strutturale, 2015, roč. 9, č. 33, s. 120-133. ISSN: 1971-8993.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  FRANTÍK, P.; HAVLÍKOVÁ, I.; VESELÝ, V.; LÁNÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Vyhodnocení lomových testů betonových těles z vývrtů z nosné konstrukce. In Sborník příspěvků vědecké konference Modelování v mechanice 2015. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-3756- 7.
  Detail

 • 2014

  ŠEJNOHA, M.; BROUČEK, M.; NOVOTNÁ, E.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P. Material parameters of cement and alkali activated fly ash based concrete: laboratory measurements and numerical simulation. Engineering Mechanics, 2014, roč. 21, č. 4, s. 257-268. ISSN: 1802-1484.
  Detail Odkaz

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P. An application for the fracture characterisation of quasi-brittle materials taking into account fracture process zone influence. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2014, roč. 2014, č. 72, s. 66-76. ISSN: 0965-9978.
  Detail

  BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P. Dynamický model Charpyho kladiva. In Modelování v mechnaice 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-3320- 0.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; ŠIMONOVÁ, H.; VESELÝ, V.; SEITL, S.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. K problematice kvantifikace iniciace stabilního šíření trhlin betonem s využitím štípacího testu a lomového modelu dvojí- K. Kobylí, Česká republika: 2014. s. 1-12.
  Detail

  KALINA, M.; KALA, Z.; FRANTÍK, P. Elastic Buckling and Post- buckling of von mises planar trusses. In International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-4259- 7.
  Detail

  VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S. Estimation of the zone of failure extent in quasi-brittle specimens with different crack-tip constraint conditions from stress field. In 7th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7). Key Engineering Materials (print). 2014. s. 262-265. ISBN: 978-80-214-4739-4. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; SAGAR, R.; ŠTAFA, M.; PAIL, T. Balanced energy dissipation at propagating crack tip in quasi-brittle materials? – Analysis via soft-computing methods. In 12th International Conference on Fracture and Damage Mechanics. Key Engineering Materials (print). 2014. s. 269-272. ISBN: 978-3-03785-830-1. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  FRANTÍK, P. Identifikace průřezu z dynamických vlastností prutu. In Modelování v mechanice 2014. Ostrava, Česká republika: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3320- 0.
  Detail

 • 2013

  PAIL, T.; FRANTÍK, P. Implementace semianalytického modelu lomu na bázi kohezivní trhliny. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  MALÍKOVÁ, L.; VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P. Accuracy of approximation of stress field in cracked bodies for failure zone extent estimation. In Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Toledo, Španělsko: 2013. s. 1-10. ISBN: 978-84-941004-0- 6.
  Detail

  PAIL, T.; FRANTÍK, P. Extension of semi- analytical fracture model based on the cohesive crack approach. In Engineering Mechanics 2013. Svratka, Česká republika: 2013. s. 419-425. ISBN: 978-80-87012-47- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M. Basin Boundaries of Plane Model of Impacting Coin. In Engineering Mechanics 2013. Svratka, Česká republika: 2013. s. 115-120. ISBN: 978-80-87012-47- 5.
  Detail

  ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P. Pružinové sítě a jejich aplikace. In Modelování v mechanice 2013. Ostrava, Česká republika: 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2985- 2.
  Detail

  FRANTÍK, P. Generátor čtyřúhelníkové sítě. In Modelování v mechanice 2013. Ostrava, Česká republika: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2985- 2.
  Detail

  FRANTÍK, P. Měření kmitů věže TAR LKTB na letišti Brno Tuřany. Brno, Česká republika: 2013. s. 1-10.
  Detail

  VESELÝ, V.; SOBEK, J.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S. Estimation of extent of zone of failure in quasi-brittle specimens with different crack- tip constraint conditions from stress field. Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Brno, Česká republika: 2013. s. 75-75. ISBN: 978-80-214-4739- 4.
  Detail

  ŠEJNOHA, M.; BROUČEK, M.; NOVOTNÁ, E.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P. Fracture properties of cement and alkali activated fly ash based concrete with application to segmental tunnel lining. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2013, roč. 2013, č. 62- 63, s. 61-71. ISSN: 0965- 9978.
  Detail

  FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z. Parallelization of lattice modelling for estimation of fracture process zone extent in cementitious composites. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, 2013, roč. 2013, č. 60- 61, s. 48-57. ISSN: 0965- 9978.
  Detail

  GURAN, A.; FRANTÍK, P.; MAŠEK, J. Dynamic stability of non-conservative elastic systems: a reminiscent of Horst Leipholz (1919-1988). Computational mechanics 2013. Špičák: 2013. s. 33-34. ISBN: 978-80-261-0282- 3.
  Detail

  ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P. Plastizace tenkostěnného nosníku pomocí pružinových sítí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 173-178. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  VESELÝ, V.; SOBEK, J.; MALÍKOVÁ, L.; FRANTÍK, P.; SEITL, S. Multi- parameter crack tip stress state description for estimation of fracture process zone extent in silicate composite WST specimens. Frattura ed Integrita Strutturale, 2013, roč. 2013, č. 25, s. 69-78. ISSN: 1971-8993.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2012

  NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; ŠEVČÍK, I.; FRANTÍK, P.; VLK, Z. Dynamics of Collapse of a High Building. Journal of Mechanics Engineering and Automation, 2012, roč. 2, č. 6, s. 349-354. ISSN: 2159-5275.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P. Aplikace pružinového modelu na výpočet smršťování betonu vysycháním. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012. Brno, česká republika: 2012. s. 95-100. ISBN: 978-80-87434-06- 2.
  Detail

  DRBUŠKOVÁ, M.; BEDÁŇ, J.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Numerická simulace smršťování těles z dvousložkových cementových kompozitů. In 19. Betonářské dny. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 528-531. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z. Fracture process analysis in silicate- based composite specimens. In 50th Anual Conference on Experimental Stress Analysis (EAN 2012). Tábor, Česká republika: 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-01-05060- 6.
  Detail

  MACHAČOVÁ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Aproximace měřených objemových změn těles z vybraných betonů v raných stádiích tvrdnutí. In 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 532-535. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M.; PAIL, T. Algoritmus silové metody. In Modelování v mechanice. Ostrava, Česká republika: 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-2694- 3.
  Detail

  ŠEJNOHA, M.; BROUČEK, M.; NOVOTNÁ, E.; KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P. Material parameters of cement and alkali activated fly ash concrete mixtures: laboratory measurements and numerical simulation. In Engineering Mechanics 2012. Svratka, Česká republika: 2012. s. 1287-1292. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; PAIL, T.; KERŠNER, Z. Modelling of fracture process zone and related energy dissipation during quasi- brittle fracture. In Brittle Matrix Composites BMC- 10. Warsaw, Poland: 2012. s. 355-365. ISBN: 978-0-85709-988- 4.
  Detail

  ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P.; PAIL, T. Výuková java aplikace pro řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou. In Juniorstav 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  VAVŘÍK, D.; FÍLA, T.; JANDEJSEK, I.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Fracture process in silicate composite specimens – X- ray dynamic observation and numerical modelling. In 19th European Conference on Fracture – Fracture Mechanics for Durability Realiability and Safety (ECF19). Kazan, Rusia: 2012. s. 566-573. ISBN: 978-5-905576-18- 8.
  Detail

 • 2011

  KOKTAVÝ, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; KOKTAVÝ, B. Utilization of electromagnetic and acoustic emission in monitoring of fracture of cementitious composites. Key Engineering Materials, 2011, roč. 465, č. 1, s. 503-506. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

  LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P. Change of modal properties due to damage in beam buckling problem. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011 (EM 2011). Svratka: 2011. s. 147-150. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  FRANTÍK, P.; VESELÝ, V.; PAIL, T.; APELTAUER, T. Simulation of energy dissipation during concrete cracking. In SPSM 2011 - Stochastic and Physical Monitoring Systems. 1. Prague: Czech Technical University in Prague, 2011. s. 49-54. ISBN: 978-80-01-04916- 7.
  Detail

  FRANTÍK, P.; VESELÝ, V. Simulation of the fracture process in quasi- brittle materials using a spring network model. In Proceedings of 17th International Conference Engineering mechanics 2011. Svratka: 2011. s. 147-150. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  VESELÝ, V.; PAIL, T.; FRANTÍK, P.; SEITL, S. Fracture process zone extent and energy dissipation in silicate composites with different cohesive behaviour. In Proceedings of the 2nd International RILEM Conference Strain Hardening Cementitious Composites. Rio de Janeiro: 2011. s. 259-267. ISBN: 978-2-35158-120- 9.
  Detail

  NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; FRANTÍK, P.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z. Dynamics of collapse of a high building. In Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Publisher University in Žilina, 2011. s. 95-98. ISBN: 978-80-554-0354- 0.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Vyhodnocení únavových testů betonových vzorků s využitím aproximace hodnot pevnosti betonu v čase. In Proc. of the 5th Int. Conf. on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina, SK: 2011. s. 155-158. ISBN: 978-80-554-0354- 0.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; VODÁK, O.; KERŠNER, Z. Lokalizace průběhu porušování v betonových vzorcích stanovená pomocí akustické a elektromagnetické emise a numerických simulací. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2011, roč. XI, č. 2, s. 269-278. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.; FRANTÍK, P. Sequentially linear solution procedure for non- proportional loading. Luxor: 2011. s. 279-287.
  Detail

  ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P. Modelování smršťování betonu pomocí pružinové sítě: pilotní studie. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2011. Brno: 2011. s. 171-176. ISBN: 978-80-87434-04- 8.
  Detail

  NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; ŠEVČÍK, I.; FRANTÍK, P.; VLK, Z. Dynamická analýza pádu výškové budovy. In Aplikovaná mechanika 2011. Velké Bílovice: 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-87434-03- 1.
  Detail

  NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; FRANTÍK, P.; ŠEVČÍK, I. Dynamic analysis of collapse of a high building. In Engineering Mechanics 2011. Svratka: 2011. s. 415-418. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

 • 2010

  FRANTÍK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Aproximace objemových změn těles z lehkých betonů v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí. Konštrukčné a fyzikálne aspekty stavebného inžinierstva. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0527-1.
  Detail

  VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; NĚMEČEK, J.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Estimation of fracture process zone extent in cementitious composites. Chemické listy. Česká republika: 2010. s. 382-385. ISSN: 1213-7103.
  Detail

  ELIÁŠ, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Improved sequentially linear solution procedure. Engineering Fracture Mechanics, 2010, roč. 77, č. 12, s. 2263-2276. ISSN: 0013-7944.
  Detail Odkaz

  PAIL, T.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Fracture parameters of natural and artificial sand-stone: experiment vs. numerical model. In Engineering Mechanics 2010. Svratka, Česká republika: 2010. s. 1-4. ISBN: 978-80-87012-26- 0.
  Detail

  ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P. Model for high precision approximation of load deflection diagrams. In Engineering Mechanics 2010. Svratka, Česká republika: 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-87012-26- 0.
  Detail

  BEDÁŇ, J.; JANSA, R.; ŠTAFA, M.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Vyhodnocení lomových testů vzorků z extrudovaného cementového kompozitu s ocelovými vlákny s využitím programu SimBeFraM. In Modelování v mechanice 2010. Ostrava, Česká republika: 2010. s. 39-42. ISBN: 978-80-248-2234- 1.
  Detail

  PAIL, T.; ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P. Bazény přitažlivosti Newtonovy metody při statickém řešení vzpěru prutu. In Modelování v mechanice 2010. Ostrava, Česká republika: 2010. s. 55-62. ISBN: 978-80-248-2234- 1.
  Detail

  ŠTAFA, M.; FRANTÍK, P.; PAIL, T. Frekvenční analýza vzpíraného prutu. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovenská republika: 2010. s. 187-192. ISBN: 978-80-227-3373- 1.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P. Reconstruction of fracture process zone during tensile failure of quasi- brittle materials. Applied andComputational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 2, s. 237-250. ISSN: 1802- 680X.
  Detail

  PAIL, T.; FRANTÍK, P.; ŠTAFA, M. Specializovaný MKP model lomu trámce. In International Scientific Conference on Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Štrbské Pleso, Slovenská republika: 2010. s. 1-6. ISBN: 978-80-89284-68- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P. Dynamická simulace ztráty stability bezstykové koleje. In Modelování v mechanice 2010. Ostrava, Česká republika: 2010. s. 57-68. ISBN: 978-80-248-2234- 1.
  Detail

 • 2009

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Cracked volume specified work of fracture. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Funchal, Madeira, Portugalsko: 2009. s. 1-18. ISBN: 978-1-905088-30- 0.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Vliv kritéria porušení na tvar a velikost lomové procesní zóny u cementových kompozitů. In Modelování v mechnice 2009. Ostrava, Česká republika: 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-2016- 3.
  Detail

  FRANTÍK, P. EFEKTIVNÍ NÁHRADY ZATĚŽOVACÍCH DIAGRAMŮ Z LOMOVÝCH ZKOUŠEK: VÁHOVÁ A TRASOVACÍ TRANSFORMACE. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-7.
  Detail

  LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P. DYNAMICKÝ EXPERIMENT DŘEVĚNÉHO KONZOLOVÉHO NOSNÍKU. Brno, Česká republika: 2009. s. 1-11.
  Detail

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L. Fractality of Simulated Fracture. Key Engineering Materials, 2009, roč. 409, č. 1, s. 154-160. ISSN: 1013- 9826.
  Detail

 • 2008

  FRANTÍK, P. Model křehkých a kvazikřehkých materiálů pro simulaci pomocí dynamických systémů. Brno: 2008. s. 1-15.
  Detail

  FRANTÍK, P. Transformace bodových posloupností: aplikace GTDiPS. Brno: 2008. s. 1-24.
  Detail

 • 2007

  FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z. Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction. Malenovice, Česká republika: 2007. s. 71-72.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P. INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH PŘEDPJATÝCH PRAŽCŮ: EXPERIMENT A MKP MODELOVÁNÍ. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Analýza napjatosti a šíření trhlin ve zkušebních vzorcích pro měření poškození kvazikřehkého materiálu pomocí elektromagnetické emise. In Modelování v mechanice. Ostrava, ČR: VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební, 2007. s. 1-21. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; VESELÝ, V. Accepting of influence of stability loss during displacement- controlled loading in fracture test. In Ecology and new building materials and products. Telč, Czech republic: 2007. s. 324-327. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Dynamical model of a flexible tube. In Engineering Mechanics 2007. Svrtaka, Czech republic: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  VESELÝ, V.; ŠTANCL, P.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Vznik a šíření trhlin při zkouškách železničních pražců: experiment a MKP modelování. In Betónové konštrukcie a mosty. Košice, SR: 2007. s. 211-215. ISBN: 978-80-8073-790- 0.
  Detail

  FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; KERŠNER, Z.; MACUR, J. About stability loss during displacement - controlled loading. In Fibre Concrete 2007. Praha, Czech republic: 2007. s. 99-102. ISBN: 978-80-01-03740- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures. In Recent Developments in Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, South Africa: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-90-5966-054- 0.
  Detail

  FRANTÍK, P. Modelování ztráty stability štíhlé desky kroucením při osovém tlaku. In Modelování v mechanice 2007. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Vliv velikosti předpětí na iniciaci a propagaci trhlin při zkouškách železničních pražců. In Betónové konštrukcie a mosty. Košice, Slovenská republika: 2007. s. 205-209. ISBN: 978-80-8073-790- 0.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P. Damage identification of dynamically loaded structures: methodology and modal properties study. In Engineering mechanics 2007. Svratka, Česká republika: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; KLUSÁK, J.; SEITL, S. Lomová houževnatost z tříbodového ohybu vzorků z kvazikřehkých materiálů: korekce vzhledem k šířce zářezu. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 77-80. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Analýza napjatosti a šíření trhlin ve zkušebních vzorcích pro měření poškození kvazikřehkého materiálu pomocí elektromagnetické emise. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 11-12.
  Detail

  FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Dynamical model of a flexible tube. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 65-66.
  Detail

  LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; FRANTÍK, P. Damage identification of dynamically loaded structures: methodology and modal properties study. Svratka, Česká republika: 2007. s. 153-154.
  Detail

  FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Modal properties study for damage identification of dynamically loaded structures. Cape Town, South Africa: 2007. s. 703-704.
  Detail

  FRANTÍK, P. Modelování ztráty stability štíhlé desky kroucením při osovém tlaku. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 53-54.
  Detail

  FRANTÍK, P. Simulation of the stability loss of the von mises truss in an unsynmmetrical stress state. Engineering Mechanics, 2007, roč. 14, č. 1, s. 155-161. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  LEHKÝ, D.; FRANTÍK, P.; NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K. Dynamic damage identification based on artificial neural networks, SARA - Part IV. In Structural health monitoring of intelligent Infrastructure. Vancouver, Canada: 2007. s. 183 ( s.)ISBN: 978-0-9736430-4- 6.
  Detail

  FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z.; MACUR, J. APROXIMAČNÍ MODEL LOMU TRÁMCE: ANALÝZA A PREDIKCE LOMU. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, česká republika: 2007. s. 1-15.
  Detail

  KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P. INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZKOUŠKÁCH ŽELEZNIČNÍCH PRAŽCŮ: EXPERIMENT A MKP MODELOVÁNÍ. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, česká republika: 2007. s. 1-11.
  Detail

  KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; DALÍK, J. VLIV GEOMETRIE ZÁŘEZU NA LOM TRÁMCE. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-9.
  Detail

  FRANTÍK, P. APROXIMAČNÍ MODEL LOMU TRÁMCE. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; MACUR, J. APROXIMACE A ANALÝZA ZATĚŽOVACÍHO DIAGRAMU PRO ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU LOMU. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. APROXIMACE, ANALÝZA A PREDIKCE LOMU KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04177- 2.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. POROVNÁNÍ MODELŮ A KRITÉRIÍ APROXIMACE. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P. VLIV ŠÍŘKY ZÁŘEZU NA LOMOVOU ZKOUŠKU. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; DALÍK, J. LOM TRÁMCE SE ZÁŘEZEM: REGRESNÍ VZTAHY PRO KOREKCI. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04177- 2.
  Detail

  KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V.; FRANTÍK, P. INICIACE A ŠÍŘENÍ TRHLIN PŘI ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠKÁCH PŘEDPJATÝCH PRAŽCŮ - VLIV VELIKOSTI PŘEDPĚTÍ. In Technické listy 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P.; PRŮŠA, J.; MACUR, J.; KERŠNER, Z. Stability loss during displacement-controlled loading: load vs. deflection diagram correction. In Aplikovaná mechanika 2007. Malenovice, Česká republika: 2007. s. 1-8. ISBN: 978-80-248-1389- 9.
  Detail

 • 2006

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Vyhodnocení lomového experimentu s katastrofckou ztrátou stability. In Staticko-konštrukčné a stavebno- fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice, SR: 2006. s. 27-28. ISBN: 80-8073-677- 4.
  Detail

  FRANTÍK, P. Simulace ztráty stability štíhlého prutu při kroucení. In Modelování v mechanice 2006. Ostrava, ČR: 2006. s. 55-56. ISBN: 80-248-1035- 2.
  Detail

  FRANTÍK, P. Creation of the stable elastic loop. In Engineering mechanics 2006. Svratka, ČR: 2006. s. 66-67. ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  ŠTANCL, P.; VESELÝ, V.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; BÍLEK, V.; MOSLER, T. Influence of material and structural parameters on concrete sleeper response. In Sborník mezinárodního kongresu. Hradec Králové, ČR: 2006. s. 398-401. ISBN: 80-903502-8- 3.
  Detail

  FRANTÍK, P. Dynamická simulace lomového experimentu. In Problémy lomové mechaniky VI. Brno, ČR: 2006. s. 13-22. ISBN: 80-214-3131- 8.
  Detail

  FRANTÍK, P. Modelování ztráty stability prutu kroucením při osovém tlaku. In Směřování kateder/ ústavu STM stavebních fakult ČR a SR. Mikulov, ČR: 2006. s. 5-10. ISBN: 80-214-3248- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D. Význam vlastních frekvencí pro lokalizaci poškození konzolového nosníku. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. Brno, ČR: 2006. s. 307-312. ISBN: 80-214-3251- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P.; MACUR, J. Kritická síla imperfektovaných systémů. In Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice. Nečtiny, ČR: 2006. s. 65-70. ISBN: 80-02-01827- 3.
  Detail

 • 2005

  KERŠNER, Z.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; VESELÝ, V. Approximation of bending fracture model by load- deflection diagrams. In Inženýrská mechanika 2005. Svratka, Česká Republika: 2005. s. 151 ( s.)ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; ŠTANCL, P. Vliv okrajových podmínek při modelování tlakové zkoušky. In sborník mezinárodní konference Modelování v mechanice 2005. Ostrava: 2005. s. 35-40. ISBN: 80-248-0776- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P. Simulation of stability loss of von Mises truss in the state of unsymmetrical stress. In Inženýrská mechanika 2005. Svratka: 2005. s. 1-6. ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  FRANTÍK, P. Simple model of specimen fracture loaded by compression. In sborník Problémy lomové mechaniky V. Brno: 2005. s. 13-20. ISBN: 80-214-2854- 6.
  Detail

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Ohybové porušení betonu s vlákny: Model a jeho aplikace. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava: 2005. s. 1-7. ISBN: 80-227-2277- 4.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; KUTÍN, A.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z. Určení lomově- mechanických vstupů pro numerické modelování. In Aplikovaná mechanika 2005. Hrotovice, Czech Republic: Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, AV ČR, 2005. s. 93-94. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  KYTÝR, J.; FRANTÍK, P. Statika I. Studijní opory 2005. Brno: 2005. s. 1-50.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z. Zkouška předpjatého železničního pražce v průřezu pod kolejnicí: experiment a modelování. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, SR: 2005. s. 139-142. ISBN: 80-227-2277- 4.
  Detail

  VESELÝ, V.; FRANTÍK, P.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z. Studie porušení předpjatého železobetonového pražce při prototypových zkouškách. In New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava, SR: 2005. s. 157-158. ISBN: 80-227-2277- 4.
  Detail

  KYTÝR, J.; FRANTÍK, P. Statika II. Studijní opory 2005. Brno: 2005. s. 1-56.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; KNĚZEK, J. Proměnlivost lomově- mechanických vlastností cementového kompozitu se skleněnými vlákny. In IX. Odborná konference- Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Czech Republic: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. s. 194-198. ISBN: 978-80-248-1330- 1.
  Detail

  ŘOUTIL, L.; FRANTÍK, P. Regrese naměřených l-d diagramů: Srovnání dvou modelů. In Juniorstav 2005, 7. Odborná konference doktorského studia. Brno, Czech Republic: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 120-126. ISBN: 80-214-2829- 5.
  Detail

 • 2004

  FRANTÍK, P. Rozbor existence řešení dokonalého symetrického vzpěradla. In Modelování v mechanice 2004. Ostrava: VŠB- TUO, 2004. s. 43 ( s.)ISBN: 80-248-0546- 4.
  Detail

  FRANTÍK, P. Spojitá aproximace prutu při ztrátě stability od vlastní tíhy. In Modelování v mechanice 2004. Ostrava: VŠB- TUO, 2004. s. 49 ( s.)ISBN: 80-248-0546- 4.
  Detail

  FRANTÍK, P. Frequency analysis of free vibrations of the beam in postcritical state. In Engineering Mechanics 2004. Praha: AV ČR, 2004. s. 87 ( s.)ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

  FRANTÍK, P. Nelineární řešení průhybu konzoly III. In JUNIORSTAV 2004. Brno: VUT FAST v Brně, 2004. s. 196 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  FRANTÍK, P. Stability Study of the Elastic Loop. In 5th International PhD Symposium in Civil Engineering. London: A.A. Balkema Publisher, 2004. s. 1083 ( s.)ISBN: 90-5809-676- 9.
  Detail

  MACUR, J.; FRANTÍK, P. Stanovení kritické síly vzepjatého nosníku. In I. celostátní konference Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno: 2004. s. 229-306. ISBN: 80-214-2718- 3.
  Detail

  FRANTÍK, P. Kmitání štíhlého nosníku: Útlum a jeho model. In Experimentální analýza napětí 2004. Plzeň: Škoda výzkum s.r.o., 2004. s. 59 ( s.)ISBN: 80-239-2964- X.
  Detail

  FRANTÍK, P. Měření volného kmitání prutu v pokritickém stavu. In Experiment 04. Brno: CERM s.r.o., 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; ŘOUTIL, L. Aplikace 2e modelu: modifikace určení parametrů. In Experiment 04. Brno: CERM s.r.o., 2004. s. 97 ( s.)ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  MATESOVÁ, D., FRANTÍK, P., KERŠNER, Z. Obsah trhlin v cementových maltách při namáhání vysokými teplotami. In Betonářské dny. neuvedeno: neuveden, 2004. s. 0 ( s.)
  Detail

  FRANTÍK, P. Nelineární projevy mechanických konstrukcí. Brno: 2004.
  Detail

  FRANTÍK, P. Jednoduchý model lomu trámce. In Problémy lomové mechaniky IV. Brno: VUT FAST v Brně, 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-214-2585- 7.
  Detail

 • 2003

  FRANTÍK, P.; MACUR, J. Special Fast Discrete Dynamic Model of Slender Cantilever Beam. In 2nd PhD Workshop BRNO - WEIMAR - PRAGUE - WIEN(BOKU). Brno: STM FAST VUT, 2003. s. 13 ( s.)ISBN: 80-214-2506- 7.
  Detail

  FRANTÍK, P. Dynamický jednostupňový model vzpěru prutu: Chaotické chování. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB- TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-248-0253- 8.
  Detail

  FRANTÍK, P. Jednostupňový model vzpěradla: Zpřesnění pokritického řešení. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB- TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 978-80-248- 0253.
  Detail

  FRANTÍK, P. Nesymetrické pokritické řešení vzpěradla. In Modelování v mechanice 2003. Ostrava: VŠB- TU, 2003. s. 0 ( s.)ISBN: 80-248-0253- 8.
  Detail

  FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; STIBOR, M. Optimised box-counting method: Effect of mesh size distribution. In Contributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. Praha: ČVUT Praha, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-01-02734- 1.
  Detail

  FRANTÍK, P. Tvar atraktoru v chaotickém režimu. In Engineering mechanics 2003. Praha: ITAM AV ČR, 2003. s. 88 ( s.)ISBN: 80-86246- 18.
  Detail

  FRANTÍK, P., MACUR, J. Diskrétní dynamický model konzoly: Speciální řešení. In DYN- WIND 2003. Žilina: Univerzity of Žilina, 2003. s. 329 ( s.)ISBN: 80-8070-066- 4.
  Detail

  FRANTÍK, P. Nesrovnalosti v popisu příčné kontrakce. In Problémy lomové mechaniky III. Brno: ÚFM AV ČR a ÚSM FAST VUT v Brně, 2003. s. 32 ( s.)ISBN: 80-214-2392- 7.
  Detail

  FRANTÍK, P. Nelineární řešení průhybu konzoly II. In 5. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST v Brně, 2003. s. 101 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  FRANTÍK, P. Diskrétní řešení vzpěru prutu. In Problémy modelování. Brno: Zbyněk Keršner, 2002. s. 24 ( s.)ISBN: 80-214-2017- 0.
  Detail

  FRANTÍK, P. Nelineární řešení průhybu konzoly. In 4. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  FRANTÍK, P. Nestability vybraných systémů. In Inženýrská mechanika 2002Engineering mechanics 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 51 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  FRANTÍK, P.; MACUR, J. Estimation of fractal dimension: optimised box- counting method. In Non-Traditional Cement & Concrete. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 443 ( s.)ISBN: 80-214-2130- 4.
  Detail

  FRANTÍK, P., MACUR, J. Měření fraktální dimenze lomové plochy. In Problémy lomové mechaniky II. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 10 ( s.)ISBN: 80-214-2129- 0.
  Detail

  FRANTÍK, P. Prut v oblastech velkých deformací: Řešení experimentu. In STATICKO-KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO- FYZIKÁLNE PROBLÉMY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice, 2002. s. 209 ( s.)ISBN: 80-232-0211- 1.
  Detail

  FRANTÍK, P. Netradiční řešení vzpěru prutu. In Zborník. 9. sekcia: Stavebná mechanika. Košice: TU Košice, 2002. s. 64 ( s.)ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

 • 2001

  FRANTÍK, P. Sledování a simulace nelineární dynamické konstrukce. In 3. odborný seminář doktorského studia. Brno: 2001. s. 21-24.
  Detail

  FRANTÍK, P. Problematika stanovení fraktální dimenze lomové plochy. In seminář Problémy lomové mechaniky. Brno: 2001. s. 16-19. ISBN: 80-214-1906- 7.
  Detail

  FRANTÍK, P. Generování náhodných čísel s uplatněním teorie chaosu. In 3. odborný seminář doktorského studia. Brno: 2001. s. 25-26.
  Detail