doc. Ing.

Petr Frantík

Ph.D.

STM – docent

+420 541 147 376
petr.frantik@vut.cz

Další informace

  • Modelování, programování, <A href="http://kitnarf.cz/publications/2003/2003.07.www_stupnice/2003.07.www_stupnice.html">grafika</A>
  • Speciální techniky zobrazování 3D dat (<A href="http://kitnarf.cz/publications/2000/2000.09.www_atrakt/2000.09.www_atrakt.html">anaglyfy</A>, <A href="http://kitnarfovo.misto.cz/_MAIL_/pic/3dpic/c/rot.kosinusoida.htm">stereogramy</A>)
  • Metodika <A href="http://kitnarf.cz/publications/2001/2001.08.www_chaosgame/2001.08.www_chaosgame.html">Chaos Game</A> pro generování fraktálů
  • Program <A href="http://mafodem.kitnarf.cz">MaFoDeM</A> a <A href="http://structural-analyser.com/">STRIAN</A> pro řešení konstrukcí deformační metodou
  • Program <A href="http://fydik.kitnarf.cz">FyDiK</A> pro simulace nelineárních dynamických systémů