doc. Ing.

Petr Frantík

Ph.D.

STM – docent

+420 541 147 376
kitnarf@centrum.cz

Odborné zaměření

  • Nelineární statika a dynamika, stabilita, chaotické chování, fraktální geometrie, modelování i experiment.
  • Aplikace teorie nelineárních dynamických systémů na úlohy pružných i nepružných konstrukcí.
  • Vytváření speciálních diskrétních numerických modelů pro efektivní řešení konstrukcí založené zejména na fyzikální diskretizaci kontinua.
  • Použití genetických algoritmů na optimalizaci.
  • Paralelizace úloh použitím Javy, GridGainu a nVidia CUDA.