Ing.

Pavel Zubík

Ph.D.

VST – vědecký pracovník

+420 541 147 296
pavel.zubik@vut.cz

Projekty

 • Přenosná měřidla využívající ultrazvukový princip měření bodové a svislicové rychlosti vodního proudu
  Detail

 • Posouzení použitelnosti měřidel využívajících ultrazvukový princip pro měření rychlosti vodního proudu
  Detail

 • Využití plošné integrační metody rychlostního pole pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou při použití EMI měřidel
  Detail

 • Experimentální validace numerických modelů proudění vzduchu v budovách
  Detail

 • Studium rychlostního pole při obtékání pilířů a stanovení součinitele kontrakce
  Detail

 • Matematické a fyzikální modelování rychlostního pole při obtékání mostních pilířů
  Detail

 • Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu
  Detail