Ing.

Pavel Zubík

Ph.D.

VST – vědecký pracovník

+420 541 147 296
pavel.zubik@vut.cz

Publikace

 • 2024

  ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; JECHOVÁ, A.; BURDOVÁ, L. Úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou plošnou integrační metodou rychlostního pole s využitím elektromagnetických indukčních měřidel. Metrologie, 2024, č. 1, s. 2-4. ISSN: 1210-3543.
  Detail Odkaz

 • 2023

  ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; KHAINOVÁ, R.; ORSÁG, P. Posouzení použitelnosti měřidel využívajících ultrazvukový princip pro měření rychlosti vodního proudu. Brno: 2023.
  Detail

 • 2022

  ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; JECHOVÁ, A.; BURDOVÁ, L. Využití plošné integrační metody rychlostního pole pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou při použití EMI měřidel. Brno: 2022.
  Detail

  ZUBÍK, P. LDA měření v mezidiskové spáře rotačního stroje. 34rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2022. s. 59-62. ISBN: 978-80-87117-21-7.
  Detail

  ZEMANOVÁ, L.; ZUBÍK, P.; RUDOLF, P. Experimental Investigation of Flow Inside the Back-Sidewall Gaps of Centrifugal Pump and its Impact on Axial Thrust. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 1079. Institute of Physics, 2022. s. 1-11. ISSN: 1755-1307.
  Detail Odkaz

  BYTČANKOVÁ, L.; RUMANN, J.; ZUBÍK, P. Comparative study of LDA and PIV methods for flow homogeneity measurements. Pollack Periodica, 2022, roč. 17, č. 3, s. 106-110. ISSN: 1788-1994.
  Detail Odkaz

  ZUBÍK, P. LDA měření 3D proudu za vířivou vyústí. 34rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2022. s. 63-67. ISBN: 978-80-87117-21-7.
  Detail

 • 2021

  ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; BŘEZINA, J.; VÍTŮ, M. Měření bodové rychlosti vodního proudu s využitím elektromagnetických indukčních měřidel. Vodní hospodářství, 2021, roč. 71, č. 11, s. 8-16. ISSN: 1211-0760.
  Detail Odkaz

  ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; BŘEZINA, J.; VÍTŮ, M. Posouzení elektromagnetických indukčních měřidel bodové rychlosti vodního proudu v podmínkách reálného proudění. Metrologie, 2021, č. 3, s. 8-14. ISSN: 1210-3543.
  Detail Odkaz

 • 2020

  ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; VÍTŮ, M.; BŘEZINA, J. Metrologické charakteristiky elektromagnetických měřidel bodové rychlosti vodního proudu. Metrologie, 2020, roč. 29, č. 2, s. 7-14. ISSN: 1210-3543.
  Detail Odkaz

  ŽOUŽELA, M.; ZUBÍK, P.; VÍTŮ, M. Posouzení vybraných metrologických charakteristik měřidel bodové rychlosti vodního proudu využívající elektromagnetického principu měření. 2020.
  Detail Odkaz

 • 2019

  ZUBÍK, P. LDA a PIV měření volného proudu za kruhovou vyústí. In 33rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2019. s. 37-42. ISBN: 978-80-87117-18-7.
  Detail

  DRÁB, A.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M.; PAVLÍČEK, M.; ZUBÍK, P.; ŠTĚPÁNKOVÁ, P. Determination of the Hydrodynamic Load on an Inundated Bridge Deck by Measurements Performed on a Physical Model. International Journal of Civil Engineering, 2019, roč. 17, č. 10, s. 1491-1502. ISSN: 1735-0522.
  Detail Odkaz

 • 2018

  KAMMERMAYER, J.; ZUBÍK, P.; ZACHOVAL, Z. Měření pohybu částic při jejich usazování metodou PIV a jejich vyhodnocení v programovacím jazyku python. In 32nd SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 37-44. ISBN: 978-80-87117-17-0.
  Detail

 • 2017

  ZUBÍK, P. LDA měření v okolí zpětného ventilu. In 31th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2017. s. 114-117. ISBN: 978-80-87117-16- 3.
  Detail

  ZUBÍK, P. PIV měření v okolí vzduchotechnických vyústek. In 31th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2017. s. 118-121. ISBN: 978-80-87117-16- 3.
  Detail

 • 2016

  ZUBÍK, P.; KOZÁK, J. Měření rozložení rychlostí v meziválcovém prostoru metodou PIV. In 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2016. s. 124-127. ISBN: 978-80-87117-14- 9.
  Detail

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna. In 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2016. s. 65-71. ISBN: 978-80-87117-14- 9.
  Detail

 • 2015

  ŠTEFAN, D.; ZUBÍK, P.; HUDEC, M.; RUDOLF, P. Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser. EPJ Web of Conferences, 2015, roč. 2015, č. 92, s. 1-5. ISSN: 2100-014X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2014

  ŠTEFAN, D.; ZUBÍK, P.; HUDEC, M.; RUDOLF, P. Numerical and experimental investigation of swirling flow in a conical diffuser. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2014. s. 563-567. ISSN: 2100-014X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2013

  VRUBEL, J.; ZUBÍK, P. Měření rychlostního gradientu v blízkosti dna otevřeného kanálu metodou PIV. In 27th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2013. s. 92-97. ISBN: 978-80-87117-10- 1.
  Detail

 • 2012

  ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L. Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 1-37.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of critical regime in the free-surface flow over an inclined backward- facing step. In XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012. Žilina: Žilinská Univerzita, 2012. s. 212-217. ISBN: 978-80-554-0516- 2.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Open- channel flow charakteristics measurement in the space of bed drop with a rounded downstream face. In XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012. Žilina: Žilinská Univerzita, 2012. s. 297-301. ISBN: 978-80-554-0516- 2.
  Detail

  ZUBÍK, P. Porovnání LDA a PIV při velké fluktuaci rychlosti proudění. In 26th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2012. s. 120-123. ISBN: 978-80-87117-09- 5.
  Detail

  RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P.; ŠTEFAN, D. Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 17 AVE DU HOGGAR PARC D ACTIVITES COUTABOEUF BP 112, F-91944 CEDEX A, FRANCE: EDP Sciences, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-7372-784-0. ISSN: 2100-014X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Experimental and Numerical Modelling of Turbulent Flow over an Inclined Beackward- facing Step in an Open Channel. Communications, 2012, roč. 2012, č. 4a, s. 6-12. ISSN: 1335- 4205.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2012, roč. 60, č. 4, s. 288-298. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2011

  MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20. In 25th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2011. s. 33-40. ISBN: 978-80-87117-08- 8.
  Detail

  ZUBÍK, P. LDA Měření v okolí kavitujícího jádra víru. In 25th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2011. s. 85-90. ISBN: 978-80-87117-08- 8.
  Detail

  RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P. Experimental Study of Straight Cavitating Vortex Tube. In Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer. Florence, Italy: WSEAS Press, 2011. s. 373-378. ISBN: 978-1-61804-026-8.
  Detail

  RUDOLF, P.; HUDEC, M.; ZUBÍK, P.; ŠTEFAN, D. Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle. In Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. s. 423-431. ISBN: 978-80-7372-784-0.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of Supercritical Turbulent Flow ower an Inclined Backward- Facing Step in a Open Channel. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2011. s. 495-498. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P. Měření rychlostního pole při obtékání mostních pilířů metodou PIV. In Sympózium Hydrotechnikov 2011. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo STU, 2011. s. 126-141. ISBN: 978-80-227-3593- 3.
  Detail

  MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P. Measurements of the velocity fields by PIV method round about titling gate. In International Conference - Experimantal Fluid Mechanics 2011. 55-090- 11. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. s. 289-302. ISBN: 978-80-7372-784- 0.
  Detail

 • 2010

  PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of Subcritical Free-Surface Flow over an Inclined Backward- Facing Step in a Water Chanel. In Experimental Fluid Mechanics 2010. Liberec: TU Liberec, 2010. s. 555-560. ISBN: 978-80-7372-670- 6.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 347-352. ISBN: 978-80-554-0189- 8.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M. Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením. In Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 227-234. ISBN: 978-80-7043-883- 1.
  Detail

  ZUBÍK, P. PIV měření v savce modelové vodní turbíny. In 24rd symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2010. s. 131-138. ISBN: 978-80-87117-07- 1.
  Detail

 • 2009

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Flow separation on transversal ribs in an open channel. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 218-220. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  ZUBÍK, P. PIV měření velmi nízkých rychlostí. In 23rd symposium on anemometry. 2009. s. 116-119. ISBN: 978-80-87117-06- 4.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Modelling of a Supercritical Flow over Bed Sills in an Open Channel. In XII. mezinárodní vědecká konference. Brno: FAST - VUT v Brně, 2009. s. 165-168. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu. In XVI. medzinárodná vedecká konferencia " Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 29-34. ISBN: 978-80-8070-825- 2.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Investigation of turbulent flow in an open channel with transversal ribs. In Colloquium Fluid Dynamics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2008. s. 47-48. ISBN: 978-80-87012-14- 7.
  Detail

  ZUBÍK, P. Měření rychlosti proudění chladící kapaliny uvnitř spalovacího motoru. In XVI. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 35-42. ISBN: 978-80-8070-825-2.
  Detail

  ZUBÍK, P. Metody měření parametrů proudu za pomocí klasické a bezkontaktní anemometrie. In Metrologie průtoků 2008. Brno: Český metrologický institut, 2008. s. 235-244. ISBN: 978-80-254-2196- 3.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P. Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním. In Sympózium hydrotechnikov. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2008. s. 157-168. ISBN: 978-80-227-2897- 3.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Experimental and numerical Modelling of turbulent Flow over transversal Ribs in an open Channel. In ENGINEERING MECHANICS 2008. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2008. s. 758-767. ISBN: 978-80-87012-11- 6.
  Detail

 • 2007

  ZUBÍK, P. LDA a PIV měření parametrů proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Ústav termomechaniky AVČR, 2007. s. 199-202. ISBN: 978-80-87012-04- 8.
  Detail

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Analýza rychlostních poměrů nadkritického proudění nad příčnými dnovými prahy. In Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 201-208. ISBN: 978-80-7043-542- 7.
  Detail

  ZUBÍK, P. LDA měření za generátorem rotace. In 21th Symposium on Anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, 2007. s. 171-176. ISBN: 978-80-87117-01- 9.
  Detail

 • 2006

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P.; ŽOUŽELA, M. Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně. In Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí. VUTIUM, 2006. s. 134-139. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  ZUBÍK, P. PIV a LDA měření parametrů proudění v vodním kanálu s velkým záporným stupněm ve dně. In 20. Sympozium o anemometrii. Svratka: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2006. s. 105-114. ISBN: 80-239-7144- 1.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm extrémní relativní výšky. In ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2006. s. 446-457. ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

 • 2005

  ZUBÍK, P. Měření proudění pomocí PIV v protékaném prostoru čerpadla emulzí. In 19th Symposium on Anemometry. Holany- Litice: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2005. s. 161-165. ISBN: 80-239-4871- 7.
  Detail

  ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Numerical and experimental modelling of turbulent flow in curved channels and diffusers. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. 6, s. 429-440. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně. In ENGINEERING MECHANICS 2005. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. s. 365-375. ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  ZUBÍK, P. Porovnání výsledků měření provedených pomocí LDA a PIV na kanálu se záporným stupněm ve dně. In 19th Symposium on Anemometry. Holany- Litice: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2005. s. 155-160. ISBN: 80-239-4871- 7.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. s. 87-90. ISBN: 80-85918-92- 7.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Numerical and experimental modelling of flow in curved channels and diffusers. In Inženýrská mechanika 2005. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. s. 429-440. ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

 • 2004

  ŠULC, J., LICHTNEGER, P., ZUBÍK, P. Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně. In Inženýrská mechanika 2004. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

  ŠULC, J., ZUBÍK, P. Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů. In XIV. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín". Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. s. 263 ( s.)ISBN: 80-8070-234- 9.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu. In 4. Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2004. s. 579-586. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu. In Inženýrská mechanika 2004. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2004. s. 1-9. ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

 • 2003

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření struktury proudu v kanálovém oblouku čtvercového profilu. In 3. Vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing, s.r. o, 2003. s. 352 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu. In Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav pro teoretickou a aplikovanou mechaniku AVČR, 2003. s. 153-162. ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  ZUBÍK, P., ŠEVELA, K. Možnosti laserové dopplerovské anemometrie (LDA) při zjištění krevních elementů v peritoneálním roztoku. In 18. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2003. s. 146 ( s.)ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

  ZUBÍK, P. Měření proudění chladící kapaliny ve spalovacím motoru. In Energetické stroje 2003. Plzeň: ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a zařízení, Česká společnost pro mechaniku, Asociace strojních inženýrů, 2003. s. 139 ( s.)ISBN: 80-7085-950- 8.
  Detail

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu. In 18. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2003. s. 131 ( s.)ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

  HALUZA, M., ZUBÍK, P. Porovnání výpočtu a měření metodou PIV radiálního oběžného kola čerpadla. In 18- th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. s. 25 ( s.)ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

 • 2002

  ZUBÍK, P. Rozšíření aplikační oblasti PIV. In XIII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin. Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 236-241. ISBN: 80-7100-955- 5.
  Detail

  ZUBÍK, P. Použití PIV pro měření výronové plochy na vzdušném líci sypané hráze. In Sborník přednášek ze semináře "Výzkum metod monitorování ochranných hrází". Brno: VUT v Brně, 2002. s. 72-73. ISBN: 80-214-2259- 9.
  Detail

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV. Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV. 1. Brno: LVV-FAST- VUT v Brně, 2002.
  Detail

 • 2001

  ZUBÍK, P. Možnosti použití integrální laserové anemometrie ve vodních strojích. In Zborník prednášok 16. medzinárodnej konferencie "O vodnej energetike" Hydroturbo 2001. 2001. s. 207 ( s.)
  Detail

  ZUBÍK, P. Měření nestacionárního proudového pole v savce turbíny. In 2001. s. 203 ( s.)
  Detail

  ZUBÍK, P. LDA měření nestacionárního proudového pole. In 17. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2001. s. 111 ( s.)ISBN: 80-238-7138- 2.
  Detail

  ZUBÍK, P. Měření nestacionárního proudění v savce reverzní Francisovy turbíny. In 4. seminář "Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů". Praha: Asociace strojních inženýrů a Fakulta strojní ČVUT, 2001. s. 29 ( s.)
  Detail

  ZUBÍK, P. Integrální laserová anemometrie. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis, sv. 90. Brno: Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně, 2001. ISBN: 80-214-1965- 2. ISSN: 1213- 4198.
  Detail

  ZUBÍK, P. Měření rychlosti proudění chladící kapaliny uvnitř motoru EA 111, 03D. Brno: VUT v Brně, 2001.
  Detail

 • 2000

  ZUBÍK, P. Měření proudění v cévním rozvětvení. Inženýrská mechanika 2000. Svratka: Institut teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky, 2000. s. 191-194. ISBN: 80-86246-07-8.
  Detail

  ZUBÍK, P. Měření nestacionárního proudění v savce reverzní Francisovy turbíny. Brno: VUT v Brně, 2000.
  Detail

  ZUBÍK, P. Integrální laserová anemometrie. Brno: VUT v Brně, 2000.
  Detail