Ing.

Pavel Zubík

Ph.D.

VST – vědecký pracovník

+420 541 147 296
pavel.zubik@vut.cz

Další informace

  • Držitel Osvědčení o odborné způsobilosti č.119/97 v rámci autorizace Laboratoře vodohospodářského výzkum k výkonu měření průtoku tekutin (vydáno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
  • Člen posuzovací komise pro certifikaci žadatelů pro metrologickou činnost v oboru měření průtoku.