Ing.

Pavel Zubík

Ph.D.

VST – Scientist

+420 541 147 296
zubik.p@fce.vutbr.cz

Projects

 • Využití plošné integrační metody rychlostního pole pro úřední měření průtoku v profilech s volnou hladinou při použití EMI měřidel
  Detail

 • Experimentální validace numerických modelů proudění vzduchu v budovách
  Detail

 • Studium rychlostního pole při obtékání pilířů a stanovení součinitele kontrakce
  Detail

 • Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu
  Detail

 • Matematické a fyzikální modelování rychlostního pole při obtékání mostních pilířů
  Detail