Ing.

Jiří Strnad

Ph.D.

BZK – odborný asistent

+420 541 147 863
Jiri.Strnad@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.: Náhrada táhla klenby; Náhrada kovaného táhla v konstrukčním systému klenba s táhlem předpínacím kabelem vedeným po rubu klenby. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00, Brno;. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/klusacek.l. (ověřená technologie)

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M.: Ramenát; Ramenátový zesilovač pro sledování přetváření průřezu klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/FV_Ramenat.pdf. (funkční vzorek)

 • KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.: Ověření spolupůsobení; Technologie ověření spolupůsobení oddělených částí mostní klenby. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, 602 00. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/necas.r/modely/ZT_spol_klenby.pdf. (ověřená technologie)

 • ZBOŘILOVÁ, J.; ZLÁMAL, M.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; KOCÁB, D.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M.: Receprury UHPC; Receptury vysokohodnotného betonu a způsobu míchání. Prefa Brno, a.s. Kulkova 10, Brno, 60200. (ověřená technologie)

 • KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; SVOBODA, A.: CK01000042-V2; Přípravek pro mechanické provádění semi-destruktivní diagnostiky. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 601 00 Brno. (funkční vzorek)

 • KLUSÁČEK, L.; SVOBODA, A.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.: CK01000042-V1; Metodika pro posouzení zbytkové únosnosti předpjatých mostů. Ministerstvo dopravy České republiky. (metodika schválená)

Patenty

 • 2020

  patent
  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Zesílení visutého pásu externím předpětím. 308602, patent. (2020)
  Detail

  průmyslový vzor
  ZLÁMAL, M.; TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRNAD, J.; KADLEC, J.; KOCÁB, D.; ŠEVČÍK, M.; Prefa Brno a.s. Vysoké učení technické v Brně: Zkušební zařízení pro kvantifikaci trvanlivosti betonu z hlediska zatížení agresivním kapalným prostředím (degradační zkoušky). 008317002-0001, průmyslový vzor. (2020)
  Detail

 • 2019

  užitný vzor
  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; PERLA, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Nosník opatřený předpjatým třmenem pro zesílení nosníku. 33439, užitný vzor. (2019)
  Detail

 • 2017

  patent
  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Sedlo pro předpínání nosných prvků. 306711, patent. (2017)
  Detail

 • 2015

  patent
  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno: Konstrukce statického zajištění obloukové klenby pomocí prostorově uspořádané předpínací výztuže. 305270, patent. (2015)
  Detail