Ing.

Jiří Strnad

Ph.D.

BZK – odborný asistent

+420 541 147 863
Jiri.Strnad@vut.cz

Publikace

 • 2024

  KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; OLŠÁK, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; ZICH, M. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Stavebnictví, 2024, roč. 28, č. 04/2024, s. 28-33. ISSN: 1802-2030.
  Detail Odkaz

 • 2023

  KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; SVOBODA, A.; OLŠÁK, M.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. 29. Betonářské dny 2023: sborník ke konferenci. Listopad, 2023. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2023. s. 170-181. ISBN: 978-80-908943-0-3.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Advantages of a new graphical method in evaluation of concrete resistance against sulphate corrosion. In Special Concrete and Composites 2021. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2023. s. 020013-1 (020013-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; ZICH, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; OLŠÁK, M.; SVOBODA, A.; ŠIMEK, O.; KOLÁČEK, J.; BOBEK, L.; STRNAD, J. Hodnocení stavu prefabrikované předpjaté střešní konstrukce. Zborník príspevkov z 12. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Smolenice: Spektrum STU, 2023. s. 73-81. ISBN: 978-80-227-5370-8.
  Detail

 • 2022

  VELEŠÍK, M.; NEČAS, R.; POŽÁR, M.; STRNAD, J. Joints between precast segments of slender bridge structures. 13th Central European Congress on Concrete Engineering CCC 2022. Next Generation of Concrete Engineering for Post-Pandemic Europe. Kraków 2022: nbi media, 2022. s. 407-415. ISBN: 978-83-938649-7-3.
  Detail Odkaz

 • 2021

  ZICH, M.; STRNAD, J.; ŠIMŮNEK, P.; KOLÁČEK, J. Chování vybraných konstrukčních systémů budov při tornádu. TZB-info, 2021, roč. 21, č. 51, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; OLŠÁK, M. Anchorage length of patented wire cables in prestressed bridge girders. Koroze a ochrana materiálů, 2021, roč. 65, č. 3, s. 92-96. ISSN: 0452-599X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ZICH, M.; STRNAD, J.; ŠIMŮNEK, P.; KOLÁČEK, J. Chování konstrukčních systému při tornádu. Sborník konference STATIKA STAVEB. Praha: Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Sokolská 15, Praha 2, 2021. s. 22-27.
  Detail Odkaz

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRNAD, J.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Development of Variants of High-Performance Self-Compacting Concrete with Improved Resistance to the Attack of Sulfates. Applied Sciences - Basel, 2021, roč. 11, č. 13, s. 1-22. ISSN: 2076-3417.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2020

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Determination of sulphate resistance of concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2019: 16th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2020. s. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1961-2. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Determination of Concrete Resistance to Corrosive Effects of Water with Aggressive CO2 Using Model Mortars. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 31-37. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Comparison of Resistance of Concrete for Sewage Pipes to Sulphate Corrosion Using Model Mortars. In Solid State Phenomena: 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. s. 44-50. ISBN: 978-3-0357-3668-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRNAD, J.; OLŠÁK, M.; BOBEK, L. Experimentální měření kotevní délky předpínací výztuže mostního prefabrikovaného nosníku I-73. 27. Betonářské dny, sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 133-139. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

 • 2019

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠEVČÍK, M. Stanovení odolnosti betonů proti koroznímu působení vod s agresivním CO2. Sborník příspěvků konference 26. Betonářské dny 2019. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Experimentální stanovení odolnosti betonů trub vůči působení síranů. 16. konference TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019, Sborník příspěvků. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-11. ISBN: 978-80-906759-9-5.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ČAIROVIĆ, D. Stanovení relativní odolnosti betonů vůči modelovým agresivním prostředím. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 46-51. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifying Concrete Resistance to Corrosion by Deionised Water with Aggressive Carbon Dioxide. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 34-39. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Simple Comparison of Different Concrete Resistance to Sulphate-Induced Corrosion. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 40-44. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

  PERLA, J.; KLUSÁČEK, L.; KOLÁČEK, J.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M. Smykové zesílení poškozené střešní konstrukce - poznatky z monitoringu. In 26. Betonářské dny 2019 Sborník příspěvků konference. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  ZICH, M.; STRNAD, J. HAVÁRIE PREFABRIKOVANÉHO PANELU PŘI JEHO MONTÁŽI – POZNÁMKY K NAVRHOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH ÚCHYTŮ. In 26. Betonářské dny 2019, sborník príspěvků. 1. Hradce Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 257-262. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

  ZICH, M.; STRNAD, J. MONTÁŽ TRIBUNOVÉHO PANELU – UVOLNĚNÍ ZE ZAVĚŠENÍ. In 11. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 1. Smolenice: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2019. s. 31-36. ISBN: 978-80-227-4973-2.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; LOUDA, P. Stanovení odolnosti betonů proti působení síranů. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský Dvůr: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 49-54. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

 • 2018

  STRNAD, J.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L. Mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2018. In Zdravé domy 2018. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018. s. 15-20. ISBN: 978-80-904593-5-9.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; STRNAD, J.; ZLÁMAL, M.; LOUDA, P. Srovnání korozní odolnosti betonů vůči působení síranů. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  KOCÁB, D.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠEVČÍK, M. Identifikace korozní odolnosti betonů vůči hladovým vodám s agresivním oxidem uhličitým. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

 • 2017

  STRNAD, J.; KLUSÁČEK, L.; VEJPUSTEK, Z. Předpínání překladů při rekonstrukcích pro eliminaci průhybu. TZB-info, 2017, roč. 19, č. 28, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; TERZIJSKI, I.; STRNAD, J.; VENCLOVSKÝ, J.; ŠEVČÍK, M. Výzkum a vývoj obloukových prefabrikovaných trub. In 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017 - Sborník ke konferenci. 1. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; ZICH, M. KE STAVU, PORUCHÁM, REKONSTRUKCÍM A ÚPRAVÁM PANELOVÝCH OBJEKTŮ. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 3, s. 8-12. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  STRNAD, J. Plošné zakládání při rekonstrukcích a výstavbách objektů v prolukách. TZB-info, 2017, roč. 19, č. 6, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Provádění nových otvorů v nosných stěnách panelových objektů. Materiály pro stavbu, 2017, roč. 23, č. 7, s. 56-59. ISSN: 1213-0311.
  Detail

 • 2016

  STRNAD, J. Plošné zakládání při rekonstrukcích a výstavbách objektů v prolukách. In Sborník recenzovaných přednášek XXVI. mezinárodního sympozia Sanace 2016. Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 131-137. ISBN: 978-80-214-5340- 1.
  Detail

 • 2015

  NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; PANÁČEK, J.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Optimalizace prefabrikovaných prvků s ohledem na spotřebu materiálu. 2015.
  Detail

 • 2014

  BAŽANT, Z.; STRNAD, J. Analýza havárie opěrných prefabrikovaných opěrných stěn. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2014. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2014. s. 9-18. ISBN: 978-80-214-5032- 5.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; STRNAD, J.; POŽÁR, M. Ověření spolupůsobení oddělených částí mostních kleneb. In Sborník příspěvků 19.mezinárodního sympozia MOSTY/ BRIDGES2014. 2014. Brno: Sekurkon s.r.o., 2014. s. 267-272. ISBN: 978-80-86604-62- 6.
  Detail

  ZICH, M.; STRNAD, J.; SLÁNSKÝ, B. BL04 - Vodohospodářské betonové konstrukce - Modul CW5. Brno.: VUT v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-5031- 8.
  Detail

 • 2012

  BAŽANT, Z.; STRNAD, J. Statické zkušenosti při náhradě historické plastiky. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 5, s. 52-55. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J.; MITRENGA, R. Replacement and relocation of reinforced frame columns. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - Abstract and exhibition showguide. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. s. 44-44. ISBN: 0-947644-70- 9.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; KRATOCHVÍL, M.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Stanovení deformačních charakteristik zdiva. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 6-14. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2011

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L. a kol. Výzkum chování zděných konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 40-43. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J. VÝMĚNA A PŘESUN SLOUPŮ ŽELEZOBETONOVÉHO RÁMU S VYUŽITÍM PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 12-16. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Rekonstrukce klenbových mostů betonovými čely a příčnými předpínacími kabely. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 2, s. 23-29. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

 • 2010

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Sanace a zesilování klenbových mostů betonovými čely s příčnými předpínacími kabely. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 132-143. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  STRNAD, J.; WEIGL, K. Užití předpětí při sanaci stropní konstrukce novostavby. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 219-224. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2008

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Oprava uložení kovacího lisu 630 t dodatečně předpjatými konzulami. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 278-283. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2007

  KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I.; BAŽANT, Z. Model pro ověření odezvy cihelného lzdiva při vnějším předpínání. In Experiment 2007 - sborník Česko- Slovenské konference. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  TERZIJSKI, I.; KERŠNER, Z.; STRNAD, J. Vysokopevnostní beton v mostních konstrukcích v ČR. In 13. Betonářské dny 2006. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2006. s. 139-144. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

 • 2005

  TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; BAŽANT, Z. Ověření významu vnějších vlivů na chování stropů z keramických tvarovek Hurdis. Materiály pro stavbu, 2005, roč. 11, č. 3, s. 52-56. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Kompatibilita komponent pojivového tmele vysokopevnostního betonu. Dílčí výzkumná zpráva, etapa 2.2.3.1. CIDEAS. 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-24.
  Detail

  TERZIJSKI, I.; STRNAD, J. Compatibility and Efficiency of Components of High- strengt Concrete. In Non- Traditional Cement and Concrete II. Brno: VUT Brno, 2005. s. 307-315. ISBN: 80-214-2853- 8.
  Detail

 • 2004

  BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I. Experimentální ověření vnějších vlivů na chování stropů k keramických tvarovek Hurdis. In Experiment 04. Brno: Cerm s.r.o., 2004. s. 581-588. ISBN: 80-7204-354- 4.
  Detail

  BAŽANT, Z., STRNAD, J. Výstavba nových a zajištění starých základů historického objektu. In XIV. mezinárodní sympozium Sanace 2004. Sanace betonových konstrukcí. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. s. 116-121. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KERŠNER, Z.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I. Can non metallic fibers improve fracture properties of high strength concrete?. In LC 2004 Life Cycle Assessment, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 183 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  BAŽANT, Z., STRNAD, J. Pro zachování historických sklepů. Stavitel, 2004, roč. 12, č. 8, s. 42 ( s.)ISSN: 1210- 4825.
  Detail

 • 2003

  KLUSÁČEK, L., STRNAD, J. Předpínání železobetonových obloukových vazníků. In 10. betonářské dny 2003. Pardubice: Česká betonářská společnost, ČSSI, 2003. s. 399 ( s.)ISBN: 80-239-1840- 0.
  Detail