Ing.

Jiří Strnad

Ph.D.

BZK – odborný asistent

+420 541 147 863
Jiri.Strnad@vut.cz

Projekty

 • Jedna z nejohroženějších skupin historického stavebního fondu ČR: jedinečné technologie hliněných staveb s použitím kusového staviva (válků) a způsoby jejich záchrany.
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • CK01000042, Upřesnění zbytkové únosnosti předpjatých mostů
  Detail

 • TH03020446, Vývoj dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy
  Detail

 • TH02020871, Obloukové prefabrikované trouby se zvýšenou trvanlivostí a odolností vůči vysokým teplotám a vysoce agresivnímu prostředí
  Detail

 • Stanovení vlivu tuhosti roznášecích prvků na rozdělení namáhání v horizontálně předpjatém stěnovém pásu
  Detail

 • Stanovení krátkodobých a dlouhodobých deformačních charakteristik zdiva in situ
  Detail

 • Verifikace přetvárných charakteristik zdiva při předpínání a limitních hodnot předpětí při sanacích historických zděných konstrukcí
  Detail