Ing.

Jana Nováková

EKR – odborný asistent

+420 541 148 640
novakova.j@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 9.00 - 10.00 konzultace BVA001, středa 9.00 - 10.00 konzultace CV016, středa 10.00 - 11.00 konzultace CV012

Vyučované předměty

BV011 Stavebně-ekonomický seminář
BV014 Projekt – Projektové řízení staveb 1
BV052 Bakalářský seminář (E)
BVA001 Ekonomie
BVA002 Základy podnikové ekonomiky
NVA028 Projektové řízení
NVA037 Inženýrský seminář 1
NVA040 Inženýrský seminář 2
NVA042 Projektové řízení staveb 2
NVA050 Diplomový seminář (E)
NVA052 Projekt – Projektové řízení staveb 2

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Projektové řízení - cvičení
  • Projektové řízení staveb 2 - cvičení
  • Projekt - Projektové řízení staveb 1
  • Projekt - projektové řízení staveb 2
  • Základy ekonomie - cvičení
  • Základy podnikové ekonomiky - cvičení
  • Bakalářský a Stavebně ekonomický seminář
  • Inženýrský seminář 1,2
  • Diplomový seminář