Ing.

Jana Nováková

EKR – odborný asistent

+420 541 148 640
jana.novakova@vut.cz

Publikace

 • 2023

  NOVÁKOVÁ, J.; NOVÝ, M.; HELEŠICOVÁ, B. Analysis of damage caused by a natural disaster within municipality. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2022. AIP Conference Proceedings. Melville, USA: AIP Publishing, 2023. s. 1-9. ISSN: 1551-7616.
  Detail Odkaz

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J. Revaluation of construction projects using statistical data. In World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2022. AIP Conference Proceedings. Melville, USA: AIP Publishing, 2023. s. 1-8. ISSN: 1551-7616.
  Detail Odkaz

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J. Protecting Occupational Health and Safety in Construction Companies in the Czech Republic. In CENTERIS – International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN – International Conference on Project MANagement / HCist – International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2022. Procedia Computer Science. Nizozemí: Elsevier, 2023. s. 1793-1800. ISSN: 1877-0509.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2022

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J. Impact of the COVID-19 Pandemic on Construction Companies in the Czech Republic. In International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN - International Conference on Project MANagement / HCist - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2021. Procedia Computer Science. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2022. s. 717-723. ISSN: 1877-0509.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2021

  NOVÁKOVÁ, J.; NOVÝ, M. Use of Construction Project Scheduling Methods in the Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J. Electricity Consumption in Construction Projects in the Czech Republic. In People, Buildings and Environment 2020. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2021. s. 1-9. ISSN: 1755-1315.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. WATER CONSUMPTION IN CONSTRUCTION PROJECTS. In SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2019. s. 935-943. ISBN: 978-619-7408-86-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2018

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Recycled materials and project management of building constructions. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2018. s. 663-670. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Time Continuos Modernization of the Highway - Pros and Cons. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 - Conference Proceedings, volume 17. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2017. s. 981-988. ISBN: 978-619-7408-10- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; ZACPAL, J. PRICE AS THE BASIC VALUE OF PROJECT MANAGEMENT OF BUILDING GREEN CONSTRUCTIONS. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology, 2017. s. 611-618. ISBN: 978-619-7408-29-4. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2016

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; BARTOŠ, M. Pricing in Construction Project Management Performed by the Self-employed. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 759-764. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2015

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. ČSN ISO 21500 a inovace výstavbových projektů v České republice. In Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. s. 36-49. ISBN: 978-80-87500-69- 9.
  Detail

 • 2014

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. THE IMPACT OF ČSN ISO 21500 STANDARD ON PROJECT MANAGEMENT OF CONSTRUCTIONS IN THE CZECH REPUBLIC. In Poeple, Buildings and Environment 2014. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. s. 349-355. ISBN: 978-80-214-5050- 9. ISSN: 1805-6784.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení ve stavebnictví. In Specifika technických projektů. Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. s. 11-19. ISBN: 978-80-905297-2- 4.
  Detail

 • 2012

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. ROZVOJ VÝUKY PŘEDMĚTU PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB II NA OBORU MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ STAVEBNÍ FAKULTY VUT V BRNĚ. In People, Buildings and Environment 2012. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. s. 39-44. ISBN: 978-80-214-4628- 1.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. PROJECT MANAGEMENT IN BUILDING INDUSTRY MANAGEMENT. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 7, s. 189-198. ISSN: 1211-8516.
  Detail

 • 2007

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Intervaly oprav a výměn funkčních dílů u staveb rodinných domů. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a stidie Ústavu ekonomiky a řízení. Brno: CERM,s.r.o., 2007. s. 80-86. ISBN: 978-80-7204-545- 7.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Šetření period oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů. In Ekonomické a riadace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: vydavatelstvo STU v Bratislave, 2007. s. 78-81. ISBN: 978-80-227-2778- 5.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Průměrné časové intervaly oprav a výměn funkčních dílů rodinných domů. In Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 63-67. ISBN: 978-80-214-3403- 5.
  Detail

  WALDHANS, M.; NOVÁKOVÁ, J. Projekt - projektové řízení staveb. Brno: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

 • 2006

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení staveb II. Projektové řízení staveb II. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 1-233.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení staveb I. projektové řízení staveb I. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 1-217.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Životní cyklus stavby v projektovém řízení. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 118-124. ISBN: 80-214-3189- X.
  Detail

  NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení staveb II. Projektové řízení staveb II. Brno: VUT FAST Brno, 2006.
  Detail

 • 2005

  NOVÝ, M., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J. STAVEBNÍ MATERIÁLY Z DRUHOTNÝCH SUROVIN. In Zborník prednášok. Bratislava, SR: STU Bratislava, 2005. s. 167-170. ISBN: 80-227-2276- 6.
  Detail

  MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M. DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc. 2005.
  Detail

 • 2004

  NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M. Výuka projektového řízení na Stavební fakultě VUT v Brně. In Výuka projektového řízení na vysokých školách. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-2720- 5.
  Detail