Ing.

Jana Nováková

EKR – odborný asistent

+420 541 148 640
novakova.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 2103
Fakultní účet novakova.j