Ing.

Jana Nováková

EKR – odborný asistent

+420 541 148 640
novakova.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 2103
Fakultní účet novakova.j
E-mail novakova.j@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 148 640
Místnost R706  Rybkova 1, 602 00 Brno