doc. Ing.

Jan Vaněrek

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 514
jan.vanerek@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: Dřevopilinový plast. kompozit; Dřevopilinový plastový kompozit, lisovaný. D231a. (funkční vzorek)

  • DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: Dřevotřískový plas. kompozit; Dřevotřískový plastový kompozit, lisovaný. D231a. (funkční vzorek)

  • DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.: M-WPC; Modifikovaný kompozitní dřevoplastový dílec pro vnější obklady. D231a. (ověřená technologie)

  • VANĚREK, J.; BĚŤÁK, A.; MASAŘ, D.: V014; Metodika pro zatřídění deskových materiálů na bázi dřeva na odolnost vůči kombinovanému napadení. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)

  • VANĚREK, J.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HÁJKOVÁ, I.; MASAŘ, D.: V015; Metodika komparace jednotlivých modulárních prvků v různých prostředích. VUT FAST v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)

  • ŠINDELÁŘ, F.; DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; TULKA, J.; KNOFLÍČEK, M.: FV20530/1; Silikátový bednicí dílec se zvýšenou protikorozní účinností. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)

  • ŠINDELÁŘ, F.; DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; TULKA, J.; KNOFLÍČEK, M.: FV20530/2; Dřevocementový bednicí dílec se zvýšenou protikorozní účinností. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)

  • ŠINDELÁŘ, F.; DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; TULKA, J.; KNOFLÍČEK, M.: FV20530/3; Bednicí dílec na dřevěné bázi se zvýšenou protikorozní účinnosti. VUT FAST v Brně. (funkční vzorek)

  • ŠINDELÁŘ, F.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; DUFKA, A.: FV20530/4; Technologie užití unikátních bednicích dílců se zvýšenou protikorozní účinností. VUT FAST v Brně. (ověřená technologie)