doc. Ing.

Jan Vaněrek

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 514
jan.vanerek@vut.cz

Odborné zaměření

  • dřevěné materiály - průzkumy, vyhodnocování degradace, návrhy způsobů sanace
  • diagnostika vad a poruch staveb
  • koroze ocelové výztuže v betonu