doc. Ing.

Jan Vaněrek

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 514
jan.vanerek@vut.cz

Publikace

 • 2024

  VANĚREK, J.; BÁLKOVÁ, R.; ŠMAK, M.; BĚŤÁK, A.; VEJPUSTEK, Z. The effect of long and short term elevated temperatures on the behaviour of lap glued joints of load-bearing spruce elements. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2024, roč. 129, č. February 2024, ISSN: 0143-7496.
  Detail Odkaz

 • 2023

  BEKHTA, P.; PIPÍŠKA, T.; GRYC, V.; SEDLIAČIK, J.; KRÁL, P.; RÁHEĹ, J.; VANĚREK, J. Properties of Plywood Panels Composed of Thermally Densified and Non-densified Alder and Birch Veneers. Forests, 2023, roč. 14, č. 1, ISSN: 1999-4907.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  LACIKOVÁ, P.; VANĚREK, J.; BĚŤÁK, A. The effect of cellulose fibres in an epoxy adhesive for bonding wooden load-bearing elements. In The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists – Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. 385. Francie: EDP Sciences, 2023. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  LACIKOVÁ, P.; VANĚREK, J. Vplyv modifikácie lepidla na trvanlivosť lepeného spoja bukového dreva. Juniorstav 2023 - sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. s. 209-214. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail Odkaz

  BĚŤÁK, A.; ZACH, J.; MISÁK, P.; VANĚREK, J. Comparison of Wood Moisture Meters Operating on Different Principles of Measurement. Buildings, 2023, roč. 13, č. 2, s. 1-14. ISSN: 2075-5309.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2022

  VANĚREK, J.; BÖHM, M.; BĚŤÁK, A.; KULICH, P.; MAŠEK, J. Penetration Process of Polyurethane Adhesive into the Wood Ultrastructure. In AIP Conference Proceedings 2611. vol. 1. Melville (NY), Spojené státy: AIP Publishing LLC, 2022. s. 040008-1 (040008-5 s.)ISBN: 978-0-7354-4247-4.
  Detail

  LACIKOVÁ, P.; VANĚREK, J.; BĚŤÁK, A. Behaviour of wood joints glued by one component polyurethane adhesive modified by cotton flakes and basalt fibers. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2022, roč. 22, č. 2, s. 69-73. ISSN: 1804-4824.
  Detail Odkaz

  BĚŤÁK, A.; BAAR, J.; DĚCKÝ, D.; VANĚREK, J. Material Behavior of Structural Wood-Based Boards Affected by Rotting Process and Immersion in Water. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, 2022, roč. 34, č. 11, ISSN: 0899-1561.
  Detail Odkaz

  BÖHM, M.; VANĚREK, J.; PROCHÁZKA, J.; JERMAN, M.; ČERNÝ, R. Determination of Tensile Shear Strength of Lap Joints of Planed and Sanded Beech Wood. In AIP Conference Proceedings 2611. vol. 1. Melville (NY), Spojené státy: AIP Publishing LLC, 2022. s. 040009-1 (040009-5 s.)ISBN: 978-0-7354-4247-4.
  Detail

 • 2021

  Radka Balkova, Jan Vanerek,, Milan Smak, Rostislav Drochytka. Time-temperature resistance of transverse stressed lap joints of glued spruce and thermal analysis of adhesives. International Journal of Adhesion and Adhesives, 2021, roč. 104, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0143-7496.
  Detail Odkaz

  ŠMAK, M.; KUBÍČEK, J.; KALA, J.; PODANÝ, K.; VANĚREK, J. The Influence of Hot-Dip Galvanizing on the Mechanical Properties of High Strength Steels. Materials, 2021, roč. 14, č. 18, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2018

  DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 s. ISBN: 978-80-7502-322-3.
  Detail

  VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení. TZB-info, 2018, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  VANĚREK, J.; HLAVATÁ, V.; KUKLÍK, P. Validation of orthotropic parameters of timber by means of elastic layer theory. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 29-34. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů - metoda spřažení dřevo-materiál na bázi dřeva. In Dřevostavby 2018. Volyně: 2018. s. 259-267. ISBN: 978-80-86837-90-1.
  Detail

 • 2017

  BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 85-93. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51 (2017), č. 3, s. 533-540. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  VANĚREK, J.; MARTINEK, R.; ČADA, P.; KUKLÍK, P. The influence of microfibril angle on the wood stiffness parameters. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2017. s. 259-264. ISSN: 1877-7058.
  Detail Odkaz

  VANĚREK, J.; ŠMAK, M.; KUSÁK, I.; MISÁK, P. The durability of FRP/wood bonds glued by epoxy resin. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 6, s. 889-895. ISSN: 1580-2949.
  Detail Odkaz

 • 2016

  KOTEŠ, P.; BRODŇAN, M.; VANĚREK, J. Determination of corrosion of the steel reinforcement and application to a bridge structure. In MAINTENANCE, MONITORING, SAFETY, RISK AND RESILIENCE OF BRIDGES AND BRIDGE NETWORKS. Foz do Iguaçu, Brazil: CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2016. s. 485-485. ISBN: 978-1-138-02851-7.
  Detail

  NETOPILOVÁ, M.; BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. The influence of modification phases on fire-technical charactersitics and physical- mechanical properties. In Wood & Fire Safety. Štrbské Pleso: EDIS - publishing center of The University of Žilina, 2016. s. 229-236. ISBN: 978-80-554-1201- 6.
  Detail

 • 2015

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A. Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 2015, č. 1122, s. 145-148. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Long-term Durability of Modified Wood- polymer Composite to alternate the Solid Wood External Application. Advanced Materials Research, (online), 2015, roč. 2015, č. 1122, s. 165-168. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  ŠNIRCH, Z.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; KOCIÁNOVÁ, M. Výzkum za účelem predikce koroze ocelových prvků u OK distribuční soustavy VVN společnosti E.On Česká republika s.r.o. 2015. s. 1-72.
  Detail

 • 2014

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R. Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, roč. 28, č. 14-15, s. 1405-1417. ISSN: 0169-4243.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. VLIV NÍZKÉ TEPLOTY NA VLASTNOSTI MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. In 16. odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 319-321. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  VANĚREK, J.; PALOVČÍKOVÁ, D.; HELANOVÁ, E. Durability evaluation of wood based board materials against brown- rot fungi effect. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014 a CRRB - 16th International conference on rehabilitation and reconstruction of buildings - Sborník odborných příspěvků a abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 3-10. ISBN: 978-80-02-02502- 3. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; HAVLÍČKOVÁ, K. Cyclic Weathering of Wood - Polymer Composite Modified by a Fly Ash Admixture. In ICEBMP - 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 145-149. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. s. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37- 0.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. ODOLNOST MODIFIKOVANÉHO DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU V DEGRADUJÍCÍM PROSTŘEDÍ. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 161-166. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; KLIMEK, P. The influence of silane coupling agent on glued spruce wood using epoxy adhesive. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 99-102. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2013

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; RÁHEĽ, J.; SŤAHEL, P. The Evaluation of Modifications to Glued Joints Utilizing Epoxy- Based Adhesive for Structural Timber Bonding. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Advanced Materials Research. Switzerland: TRANS TECH PUBLICATION, 2013. s. 37-42. ISBN: 978-3-03785-679- 6. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Základní charakteristiky modifikovaného dřevoplastového kompozitu. TZB- info, 2013, roč. 15, č. 18, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. The Use of By- products in New Adhesive Mortars. WULFENIA, 2013, roč. 20, č. 7, s. 31-43. ISSN: 1561- 882X.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. VLIV PODÍLU PLASTOVÉHO REGRANULÁTU NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO KOMPOZITU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2013, roč. 13, č. 2, s. 81-86. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; VANĚREK, J. STANOVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE INFRAČERVENÝCH ABSORPČNÍCH SPEKTER POLYMERNÍCH DISPERZÍ V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH. In Construction materials, Zborník vedeckých prác. 1. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. s. 115-119. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. EVALUATION OF DEGRADING AMBIENCE INFLUENCE ON MODIFIED WOOD- POLYMER COMPOSITE PROPERTIES. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 3270-3275. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Parameter Determination Analysis of the Findings from the Application of an Ultrasonic Pulse Method for the Evaluation of Wood Condition. WULFENIA, 2013, roč. 20, č. 7, s. 71-80. ISSN: 1561- 882X.
  Detail

 • 2012

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Evaluation of structural wood glued joint quality, depending on selected type of ahdesive. AD Alta, 2012, roč. 2, č. 1, s. 98-101. ISSN: 1804- 7890.
  Detail

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P. Influence of different mixing ratios of adhesives for wood bondline quality. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2012, roč. 70, č. 11, s. 1148-1151. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřevoplastového kompozitu s příměsí popílku a skelného recyklátu. In Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 361-361. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

 • 2011

  VANĚREK, J.; ROVNANÍK, P.; KRBILA, J.; BENEŠOVÁ, A. Kontrola lepidel z hlediska jejich trvanlivosti. In Dřevostavby 2011. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2011. s. 137-142. ISBN: 978-80-86837-33-8.
  Detail

  BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2011, roč. XI, č. 2, s. 311-316. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; HALAŠTA, L. Vliv druhu dřeviny na přídržnost vnějšího FRP vyztužujícího systému. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2011. s. 35-40. ISBN: 978-80-02-02344-9.
  Detail

 • 2010

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech. In CONSTRUMAT 2010. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2010. s. 173-177. ISBN: 978-80-227-3297-0.
  Detail

  VANĚREK, J.; SOLAŘ, J.; ŠMÍRA, P. Horkovzdušná sterilizace dřevěných objektů - 2. část. Střechy, fasády, izolace, 2010, roč. 17, č. 10, s. 54-55. ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  VANĚREK, J.; SOLAŘ, J.; ŠMÍRA, P. Horkovzdušná sterilizace dřevěných objektů - část 1 - požadavky, vhodnost metody. Střechy, fasády, izolace, 2010, roč. 17, č. 10, s. 56-57. ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A. Hodnocení kvality MUF lepidla pro nosné dřevěné prvky. In Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010. s. 287-290. ISBN: 978-80-02-02273-2.
  Detail

 • 2009

  VANĚREK, J. Ověřování lepených spojů dřevěných prvků. In IDEAS 09. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2009. s. 71-72. ISBN: 978-80-248-2091-0.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Využití vybraných druhů plniv na dřevní bázi v dřevoplastových kompozitech. In Recyklace odpadů XIII. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 313-318. ISBN: 978-80-248-2073-6.
  Detail

 • 2008

  HRADIL, P.; VANĚREK, J. Spoje šikmých striech. Eurostav, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 56-58. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  VANĚREK, J.; BROŽOVSKÝ, J. Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody. In Sanace a rekonstrukce staveb 2008. Brno: WTA CZ, 2008. s. 16-22. ISBN: 978-80-02-01998-5.
  Detail

 • 2007

  VANĚREK, J.; HRADIL, P. Evaluation of timber beams reinforced with FRP fabrics. In Asia- Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007. S.T. Smith. Hong Kong: University of Hong Kong, 2007. s. 305-310. ISBN: 978-962-8014-14- 9.
  Detail

  VANĚREK, J. Vliv tvaru a druhu plniva na tahové vlastnosti kompozitních materiálů na polymerní bázi s využitím přírodních plniv. In CONSTRUMAT 2007. Ostrava: VŠB Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 157-160. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  VANĚREK, J.; HRADIL, P. Zesilování dřevěných prvků FRP tkaninami. In Experiment ' 07. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 489-494. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  VANĚREK, J. Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin. In Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Ostrava: WTA CZ, 2007. s. 7-11. ISBN: 978-80-02-01971- 8.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 3, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, roč. 11, č. 2, s. 36-39. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 50-52. ISSN: 1214- 391X.
  Detail

  KUČERA, F.; VANĚREK, J.; SVOBODA, J. Polymeric Composites Based On Fillers From Renewable Resources. Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 13, s. 53-54. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Dřevěné podlahové konstrukce. DOMO, 2007, roč. 11, č. 1, s. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  VANĚREK, J. Dřevěné podlahy na suché konstrukci. Podlahy a interiér, 2007, roč. V, č. 5, s. 58-60. ISSN: 1214- 391X.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, roč. 11, č. 4, s. 52-53. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

 • 2006

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Analýza dřevoplastového kompozitního materiálu. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2006. s. 381-387. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  VANĚREK, J. Možnost využití dřevěného odpadu při výrobě dřevoplastových kompozitů WPC. In Recyklace odpadů X. VŠB- TU Ostrava, 2006. s. 151-154. ISBN: 80-248-1214- 2.
  Detail

  VANĚREK, J. Vybrané aspekty v provádění dřevěných podlah. In Podlahy 2006. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 301-306. ISBN: 80-213-1537- 7.
  Detail

  VANĚREK, J. Způsoby použití dřeva vystaveného vnějším podmínkám. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Praha: Česká stavební společnost, 2006. s. 37-40. ISBN: 80-02-01866- 4.
  Detail

  VANĚREK, J. Stavební ochrana dřeva. In Sanace vlhkého zdiva II. Sanace vlhkého zdiva. Praha: WTA CZ, 2006. s. 131-172. ISBN: 80-02-01802- 8.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení. DOMO, 2006, roč. 10, č. 6, s. 44-45. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  STRAKA, B.; VANĚREK, J.; HRADIL, P.; VEJPUSTEK, Z. Projekt pro průzkum historických kostelů v Beskydech - dřevěný kostel Na Prašivé. Zpravodaj WTA CZ, 2006, roč. 2006, č. 1- 2, s. 15-17. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, roč. 2006, č. 11, 12, s. 42-44. ISSN: 1212- 4737.
  Detail

  VANĚREK, J.; HRADIL, P. Vybrané vlastnosti nových dřevoplastových kompozitních materiálů. In Construmat 2006. 1. Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, 2006. s. 123-125. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

 • 2005

  VANĚREK, J. Využití dřevních částic jako výztuhy v termoplastových kompozitech (WPC). In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2005. s. 189-193. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; DONÁT, Z.; CHABR, J. Sledování stavu zabudované ocelové výztuže. In Sanace sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2005. s. 44 ( s.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  VANĚREK, J., ROVNANÍK, P., VEJPUSTEK, Z. Vlastnosti nového dřevoplastového kompozitu. In CONSTRUMAT 2005. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 161-165. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. s. 1-1500.
  Detail

  DUFKA, A., VANĚREK, J. Diagnostika stavu železobetonové haly s technologií na zpracování celulózy a specifika její sanace. In Sborník přednášek. 1. Brno: SSBK, 2005. s. 38-43. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  VANĚREK, J. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů. In Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. Praha: Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o., 2005. ISBN: 1214- 7060. ISSN: 1214- 7060.
  Detail

  VANĚREK, J., SCHÁNĚL, L. Poškození dřeva dřevozbarvujícími houbami. In Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, 2005. s. 39-43. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

 • 2004

  VANĚREK, J.; SCHÁNĚL, L.; STRAKA, B. Sledování vlivu dřevomorky domácí na fyzikálně- mechanické vlastnosti dřeva. In Drevo v stavebných konštrukciách. Bratislava: STU v Bratislavě, 2004. s. 173 ( s.)ISBN: 80-227-2138- 7.
  Detail

  VANĚREK, J. Standardizace znaleckých postupů při vyšetřování vad a poruch železobetonových konstrukcí se zaměřením na zjišťování stavu ocelové výztuže. In Technické a ekonomické problémy jakosti při rekonstrukcích staveb. Brno: Sekurkon, pobočka Brno, 2004. s. 58 ( s.)ISBN: 80-86604-14- 4.
  Detail

  VANĚREK, J., SCHÁNĚL, L. Některé aspekty degradace dřeva ve stavební praxi. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. s. 22 ( s.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  STRAKA, B.; VANĚREK, J.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P. Sanace dřevěných konstrukcí stávajících i historických objektů - závěry z analýzy. Materiály pro stavbu, 2004, roč. X, č. 7, s. 40 ( s.)ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  VANĚREK, J. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů. In Stavební vady od A do Z. Vady 1. 0. Praha: Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o., 2004.
  Detail

  VANĚREK, J. Standardizace znaleckých postupů při analýze vad, poruch a havárií stavebních konstrukcí. Brno: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2003

  VANĚREK, J. Výsledky projektu pro kvantifikování koroze výztuže v betonových trámcích. In Sanace 2003. Sanace betonových konstrukcí. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. s. 18-22. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  DUFKA, A., VANĚREK, J. Problematika diagnostiky porúch železobetónovej haly s technológou na spracovanie celulózy a špecifiká jej sanácie. In Stavebné materiály a skúšobnictvo. Štrbské Pleso: Fakulta BERG TU Košice, 2003. s. 155 ( s.)ISBN: 80-7099-991- 8.
  Detail

  STRAKA, B., VANĚREK, J., VEJPUSTEK, Z. Závěry z analýzy a sanace dřevěných střešních konstrukcí stávajících a historických objektů. In 25. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2003“, WTA. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003. s. 52 ( s.)ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

  VANĚREK, J. Aplikace moderních metod pro stanovení koroze výztuže v železobetonu. 2003.
  Detail

  DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza a diagnostika koroze výztužné oceli v korodovaných železobetnových konstrukcích. 2003.
  Detail

 • 2002

  VANĚREK, J. Corrosion Rate detection of Steel in Reinforced Concrete. In Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. s. 372 ( s.)ISBN: 80-7194-464- 5.
  Detail

  VANĚREK, J. Možnosti zjišťování koroze oceli v železobetonových konstrukcích. In 4. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  VANĚREK, J. Diagnostika a koroze výztuže v betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ, 2002. s. 249 ( s.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  VANĚREK, J., DROCHYTKA, R. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 2002. s. 137 ( s.)ISBN: 80-7100-954- 7.
  Detail

  VANĚREK, J. Vyšetřování korozního napadení ocelové výztuže v železobetonu. In Sanace 2002. Brno: 2002. s. 27-32.
  Detail

  DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Analýza diagnostiky koroze výztuže v betonu. In Betonárske dni 2002. Bratislava: STU v Bratislavě, 2002. s. 353 ( s.)ISBN: 80-227-1755- X.
  Detail

  DUFKA, A.; VANĚREK, J. Možnosti eliminace vzniku nežádoucích poločlánků ve spojích kovových konstrukcí. In Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty VUT v Brně. Brno: 2002. s. 99 ( s.)ISBN: 80-214-2251- 3.
  Detail

 • 2001

  DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích. In XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 12-11- 3700.
  Detail

  DROCHYTKA, R., VANĚREK, J. Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích. In Seminár "Sanácia betónových konštrukcií". Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 0.
  Detail

  DUFKA, A., VANĚREK, J. Metody nedestruktivního stanovení míry koroze výztužné oceli. In 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakutla stavební, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 1212- 9275.
  Detail

  VANĚREK, J., GROSS, T. Nedestruktivní stanovení míry koroze výztuže ŽB monierky oddělující transformátory VN. In Mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2001. s. 37-41. ISBN: 1211- 3700.
  Detail