doc. Ing.

Jan Vaněrek

Ph.D.

THD – docent

+420 541 147 514
jan.vanerek@vut.cz

Projekty

 • Inovativní předúprava povrchu dřeva pro zlepšení adheze u lepených spojů
  Detail

 • Vývoj a výzkum nových typů kompozitních materiálů vytvrzovaných pomocí CO2
  Detail

 • Zlepšení vlastností lepeného spoje za pomoci vlákny plněného lepidla na bázi izokyanátu
  Detail

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Biomimetic processing of titanium-hydroxyapatite composites
  Detail

 • Vliv mechanické aktivace na syntézu nanokrystalické forsterit-spinelové keramiky s využitím druhotných surovin
  Detail

 • Optimalizace plnění lepidel pro lepení zubovitého spoje a studium vlivu plnění na hygrotermální a teplotní odolnost spoje
  Detail

 • GA21-20645S, Charakterizace vlastností modifikovaných lepidel na bázi izokyanátu pro speciální lepené aplikace dřevěných prvků
  Detail

 • FW01010579, Inovativní konstrukce a technologie výroby masivního dřevěného panelu
  Detail

 • FV20530, Unikátní bednící systém s ochrannou protikorozní funkcí
  Detail

 • Výzkum a modifikace lepidel zajišťující trvanlivost FRP/dřevěného spoje při vlhkostní expozici
  Detail

 • Vývoj nových typů sekundárních ochran pro extrémní podmínky
  Detail

 • Výzkum a vývoj stavebních materiálů s využitím aktuálně produkovaných alternativních surovin
  Detail

 • Optimalizace druhů plniv lepidel s ohledem na zvýšení trvanlivosti lepené spáry dřeva
  Detail

 • Optimalizace složení a kvalitativní hodnocení dřevoplastového kompozitu s podílem polymerního recyklátu v matrici
  Detail

 • Hodnocení trvanlivosti modifikovaného dřevoplastového kompozitu vystaveného působení ultrafialového záření
  Detail

 • Hodnocení kvality lepidel pro dřevěné konstrukční lepené spoje pomocí infračervené absorpční spektroskopie - vývoj metodiky přípravy vzorků a měření
  Detail

 • GAP104/11/1557, Komplexní hodnocení trvanlivosti lepených dřevěných prvků
  Detail

 • GP103/05/P270, Návrh nového vláknového kompozitního materiálu s využitím dřevních vláken a polymerní matricí
  Detail

 • Aplikace moderních metod pro stanovení koroze výztuže v železobetonu
  Detail