Ing.

Jan Valehrach

Ph.D.

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 337
Jan.Valehrach@vut.cz

Projekty

 • CK01000091, Výhybka 4.0
  Detail

 • FV40081, Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z druhotných surovin
  Detail

 • Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu (TRANSREGIO)
  Detail

 • Aparatůra pro kontinuální měření rychlostí
  Detail

 • Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě
  Detail

 • VLIV PŘEBYTKU PŘEVÝŠENÍ NA VADY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU
  Detail

 • Sledování bezstykové koleje na mostě
  Detail