Ing.

Jan Valehrach

Ph.D.

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 337
Jan.Valehrach@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • VALEHRACH, J.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.: Mcertifikovaná metodika Měření skluzových vln na železničních a tramvajových tratích; Měření skluzových vln na železničních a tramvajových tratích. Veveří 331/95, 602 00 Brno. (metodika certifikovaná uplatněná)