Ing.

Jan Valehrach

Ph.D.

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 337
Jan.Valehrach@vut.cz

Publikace

 • 2023

  SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D.; VALEHRACH, J. Recycled Materials for Sublayers. In New Technology and Logistics on the Railway. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Prague: Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague, 2023. s. 111-116. ISBN: 978-80-01-07257-8. ISSN: 2336-5382.
  Detail Odkaz

  VALEHRACH, J.; SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D. Liniové stavby jako krajinotvorný prvek. https://orcid.org/0000-0002-1760-4949. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 126-135. ISBN: https://orcid.org/00.
  Detail

 • 2022

  SVOBODA, R.; HUBÁČKOVÁ, D.; VALEHRACH, J. Using of Recycled Materials in Substructure. Zborník prednášok 19. seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2022. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2022. s. 184-191. ISBN: 978-80-554-1900-8.
  Detail

  VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; VENDEL, J.; PLÁŠEK, O. The Longh-Pitch Corrugation Development in Small Radii Curves. In Modern railway for 21st Century. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Prague: Czech Technical University in Prague, 2022. s. 49-53. ISBN: 978-80-01-06996-7.
  Detail Odkaz

  VENDEL, J.; MACH, V.; PLÁŠEK, O.; VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T. Comprehensive Verification of The Behavior of The Continuous Welded Rail On The Bridge. In Modern railway for 21st Century. Acta Polytechnica CTU Proceeding. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. s. 54-60. ISBN: 978-80-01-06996-7.
  Detail Odkaz

 • 2021

  VALEHRACH, J. Železnice - příležitost pro přírodu. Sborník příspěvků konference Želva 2021. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. s. 70-78. ISBN: 978-80-01-06881-6.
  Detail

 • 2020

  VALEHRACH, J. Návrh převýšení koleje v obloucích malých poloměrů s ohledem na rozvoj skluzových vln - pokračování. Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity. Praha: České vysoké učení technické, 2020. s. 102-109. ISBN: 978-80-01-06765-9.
  Detail

 • 2019

  VALEHRACH, J. Návrh převýšení koleje v obloucích malých poloměrů s ohledem na rozvoj skluzových vln. In Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 132-140. ISBN: 978-80-01-06622-5.
  Detail

  VALEHRACH, J.; PLÁŠEK, O. Vlnkovitost kolejnic. In Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty. Děčín: Vyšší odborná škol a Střední průmyslová škola strojní, stavební, a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, 2019. s. 40-46. ISBN: 978-80-905733-6-9.
  Detail

 • 2017

  VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E. Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2017, roč. 2017, č. 11, s. 80-85. ISSN: 2336-5382.
  Detail

  VALEHRACH, J.; GUZIUR, P. Stanovení nákladů na výluku. In 19. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  VALEHRACH, J.; ŘÍHA, T.; DUŠEK, E. Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds. In Modernization of the Railways - IRICoN 2017. Prague: Czech Technical University in Prague, 2017. s. 39-40. ISBN: 978-80-01-06140- 4.
  Detail

  VALEHRACH, J. Long-pitch Corrugation Measurement – Tram lines and Railway lines Comparison. In 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2017. s. 101-107. ISBN: 978-80-553-3136- 2.
  Detail

  VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O. Assessment of rail long-pitch corrugation. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, roč. 236, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2016

  VALEHRACH, J. Long-pitch Corrugation - Monitored Track Sections. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. s. 101-107. ISBN: 978-80-553-2537- 8.
  Detail

  VALEHRACH, J.; ŠMÍD, J. Monitoring of Track Sections with Long- pitch Corrugation. In Interoperability of Railway Transport - IRICoN 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016. s. 33-34. ISBN: 978-80-01-05939- 5.
  Detail

  VALEHRACH, J.; ŠMÍD, J. Monitoring of Track Sections with Long-pitch Corrugation. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2016, roč. 5, č. 1, s. 63-68. ISSN: 2336-5382.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  VALEHRACH, J. Skluzové vlny a jejich měření. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

 • 2015

  VALEHRACH, J. Skluzové vlny- teorie a praxe. In 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 180-188. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  VALEHRACH, J. Long- pitch corrugation. In 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of the Civil Engineering Faculty Dean prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. YOUNG SCIENTIST 2015 / MLADÝ VEDEC 2015. 1. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2015. s. 101-108. ISBN: 978-80-553-1988- 9.
  Detail

 • 2014

  VALEHRACH, J. Vlnkovitost kolejnice a skluzové vlny. In 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 193-198. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail