prof. Ing.

Jan Jandora

Ph.D.

proděkan
VST – profesor

+420 541 147 759
Jan.Jandora@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • JANDORA, J.; ŘÍHA, J.: Butovice RMZ; VD Butovice - území ohrožené zvláštní povodní 1 : 10000. UVST. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

  • JANDORA, J.: Vyvar; Vyvar. UVST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/VST/jandora.j. (software)

  • JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; CHLUBNA, L.: Butovice RMZ; VD Baška - území ohrožené zvláštní povodní 1 : 10000. UVST. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

  • JANDORA, J.: NEST; NEST. ÚVST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/VST/jandora.j. (software)