prof. Ing.

Jan Jandora

Ph.D.

proděkan
VST – profesor

+420 541 147 759
Jan.Jandora@vut.cz

Odborné zaměření

  • Matematické modelování proudění vody (povrchove a podpovrchove).