prof. Ing.

Jan Jandora

Ph.D.

proděkan
VST – profesor

+420 541 147 759
Jan.Jandora@vut.cz

Projekty

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Ověření tvaru spektra větrových oscilačních vln na uzavřených vodních plochách
  Detail

 • Citlivostní analýza parametrů vstupujících do modelů porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze
  Detail

 • Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úloh
  Detail

 • Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů proudění s volnou hladinou na přelivu vodního díla
  Detail

 • CEPRI – Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů
  Detail

 • Aplikace výpočtových postupů v analýze geotechnických konstrukcí
  Detail

 • Inovace a rozvoj laboratoří pro modelování proudění ve vodohospodářských objektech a systémech
  Detail

 • Výzkum metod zvyšujících bezpečnost sypaných hrází malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn
  Detail

 • QI92A139, Výzkum metod zvyšujících vodohospodářskou účinnost malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn
  Detail

 • GA103/06/0595, Analýza rizik souvisejících se změnami režimu podzemních vod při extrémních hydrologických situacích
  Detail

 • GP103/02/P131, Matematické modelování porušení hráze při extrémních hydrologických situacích
  Detail