prof. Ing.

Jan Jandora

Ph.D.

proděkan
VST – profesor

+420 541 147 759
Jan.Jandora@vut.cz

Publikace

 • 2022

  KOTAŠKA, S.; JANDORA, J. Citlivostní analýza parametrů vstupujících do modelů porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze. Brno: ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2022. s. 0-24.
  Detail

 • 2021

  ABD-ELATY, I.; M. SAID, A.; M. ABDELAAL, G.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; JANDORA, J.; F. ABD-ELHAMID, H. Assessing the Impact of Lining Polluted Streams on Groundwater Quality: A Case Study of the Eastern Nile Delta Aquifer, Egypt. Water, 2021, roč. 13, č. 12, s. 1-18. ISSN: 2073-4441.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; JANDORA, J.; POSPÍŠILÍK, Š.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; JUŘIČKA, D.; GJUNSBURGS, B.; RADZEVIČIUS, A.; SKOMINAS, R. THE EIS OPTIONS AT MONITORING THE SPREAD OF POLLUTION IN THE STREAM. Journal of Marine Technology and Environment, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 39-48. ISSN: 1844-6116.
  Detail Odkaz

  POSPÍŠILÍK, Š.; KOTAŠKA, S.; PETRULA, L.; JANDORA, J.; ZACHOVAL, Z. Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úloh. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2021. s. 0-61.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. BODE AND NYQUIST PLOTS: ASSISTANCE IN KAROLINKA DAM SOIL CHARACTERIZATION. EUREKA 2021. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2021. s. 14-17. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; SVOBODA, V.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B.; RADKOVSKÝ, K.; BULGUROVSKÁ, M. LONG-TIME CONTINUOUS MONITORING OF THE EARTH DAM KAROLINKA BY EIS METHOD. EUREKA 2021. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2021. s. 10-13. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

 • 2020

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; MŰNSTEROVÁ, Z.; JANDORA, J.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; JUŘIČKA, D.; ZYDROŃ, T.; GRUCHOT, A.; GOMBOŠ, M.; PAVELKOVÁ, D.; GJUNSBURGS, B.; RADZEVIČIUS, A.; SKOMINAS, R. BODE AND NYQUIST PLOTS: ASSISTANCE IN SOIL CHARACTERIZATION. Journal of Marine Technology and Environment, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 29-38. ISSN: 1844-6116.
  Detail Odkaz

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B. CONTINUOUS MONITORING OF THE EARTH DAM KAROLINKA BY EIS METHOD. Eureka 2020. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. s. 42-45. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; JANDORA, J.; GJUNSBURGS, B.; KRÁLÍKOVÁ, Š.; PAŘÍLEK, L.; MŰNSTEROVÁ, Z.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROMETRY FOR HYDROLOGICAL ANALYSIS AND KOBEŘICE DAM CHARACTERIZATION. EUREKA 2020. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. s. 46-49. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  BREDY, S.; JANDORA, J. Effect of Dam Height on The Stability of Earth Dam (Case Study: Karolinka Dam). Journal of engineering (University of Baghdad), 2020, roč. 26, č. 3/2020, s. 117-126. ISSN: 2520-3339.
  Detail Odkaz

 • 2019

  BREDY, S.; JANDORA, J. Three-dimensions modelling of a jet pile construction in the Karolinka dam. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 637-648. ISSN: 1211-8516.
  Detail Odkaz

  ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J.; JANDORA, J. Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, roč. 67, č. 4, s. 329-338. ISSN: 1338-4333.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  BREDY, S.; JANDORA, J. Numerical Modelling of a Diaphragm wall Process in Karolinka Dam. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 2019, roč. 48, č. 7/2019, s. 93-109. ISSN: 2307-4531.
  Detail Odkaz

 • 2018

  HOLINKA, M.; JANDORA, J. Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů prouděni s volnou hladinou na přelivu vodního díla. 2018.
  Detail

 • 2016

  ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Comparison of specific sediment transport rates obtained from empirical formulae and dam breaching experiments. ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS, 2016, roč. 16, č. 5, s. 997-1019. ISSN: 1567-7419.
  Detail Odkaz

  JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; ŠPANO, M. Zvládání poruch přehrad v evropském kontextu. In XXXV. přehradní dny 2016. Sborník příspěvků. Svazek 2. Ostrava: ČVUT FAST Praha: Printo, s.r.o., 2016. s. 76-82. ISBN: 978-80-01-05970- 8.
  Detail

 • 2015

  ALHASAN, Z.; JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Study of Dam-break Due to Overtopping of Four Small Dams in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 717-729. ISSN: 1211-8516.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J. Pressure conditions in the hole erosion test. Canadian Geotechnical Journal, 2015, roč. 52(1), č. 1, s. 114-119. ISSN: 1208-6010.
  Detail

  JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2015, roč. 58, č. 7-8/ 2015, s. 23-28. ISSN: 0322- 886X.
  Detail Odkaz

 • 2014

  ADAM, K.; ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; ŠPANO, M. Model porušení asfaltobetonového těsnění. In XXXIV. Priehradné dni 2014. x. Košice, SR: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Košice, 2014. s. 555-564. ISBN: 978-80-971596-6- 5.
  Detail

 • 2012

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANDORA, J. The Usability of Fly Ash for the Construction of Embankment Dams. Advanced Materials Research, 2012, roč. 2012 (587), č. 587, s. 26-30. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2011

  JANÍČEK, P.; SCHMIDOVÁ, E.; NAVRÁTIL, P.; JANDORA, J. PREDICTING THE DIRECTION OF CRACK PROPAGATION ALONG THE CIRCUMFERENCE OF A MODEL RAILWAY CARRIAGE UNDER VARIOUS OPERATING CONDITIONS. In Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference. 1. Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. s. 235-238. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

 • 2009

  ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; JANDORA, J. VD Žermanice - Studie opravy těsnosti dilatačních spár hrázových bloků. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 1-99.
  Detail

  JANDORA, J. Recenze článku Improved, modeling, simulation and operation parameters of Al Wathba setting tank. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 1-3.
  Detail

 • 2008

  JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze Troji. Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2008, roč. 58, č. 3, s. 68-72. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J. The Failure of Embankment Dams due to Overtopping. xx. xx. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUTIUM PRESS, 2008. 168 s. ISBN: 978-80-214-3527- 8.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; JANDORA, J.; SRNA, J.; KHADDOUR, A. Návrhy na zvýšení spolehlivosti ochranných hrází ve změněných klimatických podmínkách. Rešeršní práce a použitá literatura. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST, 2008. s. 1-49.
  Detail

  ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P. VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST, 2008. s. 1-134.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J. Studie možného protržení hráze vodního díla Baška. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008. s. 1-43.
  Detail

  JANDORA, J. Vliv podzemní vody na stabilitu svahu. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: 2008. s. 1-24.
  Detail

 • 2007

  JANDORA, J. Příspěvek k vnitřní nestabilitě. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2007.
  Detail

  DRÁB, A. a kol. Generel odvodnění města Brna, Část vodní toky, Riziková analýza záplavových území. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

  JANDORA, J. Katastrofické poruchy sypaných hrází. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT v Brně, 2007. s. 1-97.
  Detail

  JANDORA, J. Vliv sklonu svahu a polohy podzemní vody na pravdepodobnost porušení nekonečného svahu. In Sympózium hydrotechniků - sborník příspěvků. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 115-118. ISBN: 978-80-01-03681- 5.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J. The failure of the inundation levee of Cep sand pit. In 14th German Dam Symposium, 7th ICOLD European Club Dam Symposium. Essen, Germany: DTK, 2007. s. 373-378. ISBN: 978-3-940476-05- 0.
  Detail

  JANDORA, J. Practical application of dam breach due to overtopping. In 10th International Sympozium on Water Management and Hydraulic Engineering. Zagreb: Faculty of Civil Engineering - Zagreb, 2007. s. 59-60. ISBN: 978-953-6272-22- 8.
  Detail

  JANDORA, J. Modelování zvláštní povodně pod vodními díly. In Rizika ve vodním hospoářství. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 209-218. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
  Detail

 • 2006

  JANDORA, J.; UHMANNOVÁ, H. Proudění v systémech říčních koryt. Proudění v systémech říčních koryt. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT v Brně, 2006. s. 1-119.
  Detail

  JANDORA, J.; ŠULC, J. Hydraulika. HYDRAULIKA. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT v Brně, 2006. s. 1-178.
  Detail

  JANDORA, J. Příspěvek k matematickému modelování neustáleného proudění v tělese hráze. In Hydrodynamika 2006. Ústav vodních staveb, 2006. s. 47-54. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  JANDORA, J. Příspěvek k stochastickému modelování proudění podzemní vody. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006. s. 1-18.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MIČA, L. Hodnocení příčin sesuvu na skládce Lodín. In Geotechnika- 2006. Vysoké Tatry: Fakulta stavební VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 117-122. ISBN: 80-248-1124- 3.
  Detail

  JANDORA, J.; UHMANNOVÁ, H. Posouzení toku Baláš. In Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb. Brno: Ústav vodních staveb, 2006. s. 119-125. ISBN: 80-7204-475- 3.
  Detail

 • 2005

  JANDORA, J. Small Earth Dam Failures in the Lomnice River Basin. In Dams at the Bginning of th 21st Century. Dresden: TU Dresden, 2005. s. 183 ( s.)
  Detail

 • 2004

  JANDORA, J., ŘÍHA, J., HODÁK, J. Poznámky k protipovodňové ochraně města Brna. In 4. Vodohospodářská konference. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 151 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  JANDORA, J., ŘÍHA, J. Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází. In XXIX. Přehradní dny 2004. České Budějovice: Český přehradní výbor, 2004. s. 141 ( s.)ISBN: 80-02-01643- 2.
  Detail

  JANDORA, J. Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází. In XXIX. Přehradní dny. České Budějovice: 2004.
  Detail

  JANDORA, J., HODÁK, J. Statistical Approach for Modelling of Dam Breach due to Overtopping. In Risk in Design and Management of Rivers and Reservoirs. Dresden: Technische Universitat Dresden, 2004. s. 135 ( s.)ISBN: 3-86005-414- 7.
  Detail

  JANDORA, J., CÁSKOVÁ, K., HODÁK, J. Příspěvek k řešení zvláštních povodní pod vodními díly. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 51 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  JANDORA, J. VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY - MODUL 01 - ZÁKLADY HYDRAULIKY. VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY - MODUL 01 - ZÁKLADY HYDRAULIKY. n. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: 2004. s. 1-64. ISBN: 0-471-355023- X.
  Detail

  CÁSKOVÁ, K., HYÁNKOVÁ, E. JANDORA, J., RUČKA, J. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sborník příspěvků. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sešit 6. Brno: 2004. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  JANDORA, J.; ŘÍHA, J.; HODÁK, J. The Research of Earth Dam Breaching Due to Overtopping. In Stability and Breaching of Embankment Dams. OSLO: EBL, 2004. s. 1-6.
  Detail

  JANDORA, J., ŘÍHA, J. Použití matematického modelu při hodnocení průběhu protržení zemních hrází. In XXIX. Přehradní dny. České Budějovice: 2004.
  Detail

 • 2003

  JANDORA, J., HODÁK, J. Vyhodnocení experimentálního výzkumu porušení sypaných hrází přelitím. In 3. vodohospodářská konference. Brno: FAST VUT v Brně, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  JANDORA, J. Příspěvek k vybraným metodám rizikové analýzy přehradních hrází. In 3. vodohospodářská konference. Brno: FAST VUT v Brně, 2003. s. 7 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  JANDORA, J. Příspěvek k analýze druhů poruch přehrad. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské - Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 80-227-1971- 4.
  Detail

  JANDORA, J. Modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské - Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. s. 83 ( s.)ISBN: 80-227-1971- 4.
  Detail

  JANDORA, J., HODÁK, J. Application of Sediment Transport Formulae to Dam Breach Erosion. In Water Management and Hydraulic Engineering - Proceedings. Podbanské - Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2003. s. 127 ( s.)ISBN: 80-227-1954- 4.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; BAROVJANOVÁ, J. 3. Vodohospodářská konference. 3. Vodohospodářská konference. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, Sešit 4. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, 2003. s. 1-543. ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J., KREJČÍ, I., KRATOCHVÍL, J., ZACHOVAL, Z., JANDORA, J., ŘÍHA, J., ŽOUŽELA, M. Nedestruktivní metody monitorování ochranných hrází - shrnutí poznatků z laboratorních experimentů a matematického modelování. Brno: 2003. 89 s.
  Detail

 • 2002

  JANDORA, J. Application of Inverse Method to Calibration of Dam Break Model. In 5th International Conference on Hydro -Science & - Engineering. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. s. 100 ( s.)
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J. Stream Water Quality - Tracing Experiments and Their Evaluation. In 5th International Conference on Hydro -Science & - Engineering. n. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. s. 56-64.
  Detail

  ŘÍHA, J., JANDORA, J. Stream Water Quality - Tracing Experiments and Their Evaluation. In 5th International Conference on Hydro -Science & - Engineering. 5th International Conference on Hydro -Science & - Engineering. Warsaw, POLAND: Warsaw University of Technology, 2002. s. 50 ( s.)
  Detail

  JANDORA, J. Analýza poruch přehrad. In Riziková analýza záplavových území – Seminář 2002. Sešit 2. Brno: Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-86433-15- 3.
  Detail

  JANDORA, J., ŘÍHA, J., STARA, V., ŠLEZINGR, M. Problems and methods of solution of reservoir bank erosion. In International Sympozium on Reservoir Management. International Sympozium on Reservoir Management. Iguassu, Brazil: Brazilian Committee on Dams, 2002. s. 729 ( s.)
  Detail

  JANDORA, J. Příspěvek ke statistickému modelování proudění podzemní vody. In Sborník přednášek ze semináře konaného dne 5.12. 2002. Brno: Fakulta stavební, VUT v Brně, 2002. s. 50 ( s.)ISBN: 80-214-2259- 9.
  Detail

  JANDORA, J. Příspěvek k výpočtu povodňového průtoku způsobeného porušením hráze přelitím. In XXVIII. Prihradné dni 2002. Bratislava: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Dunaja, 2002. s. 45 ( s.)
  Detail

  JANDORA, J.; STARA, V.; STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Hydraulika a hydrologie. n. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Fakulta stavební, VUT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 1-186. ISBN: 80-214-2204- 1.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; DOLEŽAL, P.; OŠLEJŠKOVÁ, J.; RYL, T. Jakost vody v povrchových tocích a její matematické modelování. neuvedeno. neuvedeno. Brno, CZ: Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2002. 269 s. ISBN: 80-86020-31- 2.
  Detail

  JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Porušení sypaných hrází v důsledku přelití. Práce a studie. Práce a studie. Brno: Ústav vodních staveb, FAST VUT v Brně, 2002. 188 s. ISBN: 80-86433-15- 5.
  Detail

  JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; RYL, T. Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce Část II - Modelové vyhodnocení pokusu. Vodní hospodářství & ochrana ovzduší, 2002, roč. 2002, č. 8, s. 232 ( s.)ISSN: 1210- 4195.
  Detail

  JANDORA, J., DANĚČEK, J. Příspěvek k použití analytických metod řešení transportně disperzní rovnice. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2002, roč. 49, č. 2, s. 84 ( s.)ISSN: 0042- 790X.
  Detail

 • 2001

  JANDORA, J. STOCHASTICKÁ ANALÝZA USTÁLENÉHO PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY - 1D SIMULACE. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 276 ( s.)
  Detail

  JANDORA, J. Vyhodnocení stopovacího pokusu na Svitavě analytickými metodami řešení. In Vplyv vodohospodárských stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské: Stavebná fakulta STU Bratislava, 2001. s. 399 ( s.)ISBN: 80-88820-18- 9.
  Detail

  DRÁB, A., JANDORA, J., ŘÍHA, J. Numerical modelling of the intake parts of small hydropower plants. In Hydropower in the New Millennium. Netherlands: A.A. Balkema, 2001. s. 361 ( s.)ISBN: 90-5809-195- 3.
  Detail

  JANDORA, J. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA NUMERICKÉHO MODELU PROTRŽENÍ HRÁZE - BREACH. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 264 ( s.)
  Detail

  JANDORA, J. Vyhodnocení stopovacího pokusu na Svitavě analytickými metodami řešení. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské: STU Bratislava, 2001. s. 399 ( s.)ISBN: 80-88820-18- 9.
  Detail

  JANDORA, J. Stochastic research of earth dam breaching due to overtopping. In Dams in a European Context. Netherlands: A.A. Balkema, 2001. s. 195 ( s.)ISBN: 90-5809-196- 1.
  Detail

  JANDORA, J. MODELY PORUŠENÍ SYPANÉ HRÁZE PŘELITÍM. In Výzkum metod monitorování ochranných hrází. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 26 ( s.)
  Detail

  JANDORA, J. VYHODNOCENÍ 2D DISPERZE PŘI TESTOVACÍM POKUSU. In Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 29 ( s.)
  Detail

  ŘÍHA, J., JANDORA, J. Proudění v říční síti programem HEC-RAS v 2.0. Proudění v říční síti programem HEC-RAS v 2.0. Brno: ÚVST VUT FAST Brno, 2001.
  Detail

  JANDORA, J., JULÍNEK, T., ŘÍHA, J. The effect of reservoirs on the regional and local flood protection at the Morava river. In Dams in a European Context. Netherlands: A.A. Balkema, 2001. s. 19 ( s.)ISBN: 90-5809-196- 1.
  Detail

  JANDORA, J. Tabulky z hydrauliky. Tabulky z hydrauliky. n. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2001.
  Detail

 • 2000

  JANDORA, J.; JULÍNEK, T. Poznatky s použitím Mike11 pro modelování proudění vody v tocích. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 161-167. ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  JANDORA, J., ŘÍHA, J. Problems on application of screening models at stream water quality assessment. In 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environmental Impact Assessment Prague 2000. Praha: CA-IUAPPA CR, Ministry of Environment of the Czech Rep., 2000. s. 42 ( s.)ISBN: 80-86257-22- 3.
  Detail

  DRÁB, A.; JANDORA, J. Modelové řešení průsakových poměrů vodního díla Vír. In Přehradní dny 2000. Karlovy Vary: Český přehradní výbor, 2000. s. 253-258.
  Detail

  STARA, V., ŘÍHA, J., JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J. Matematické a fyzikální modelování porušení sypaných hrází v důsledku jejich přelití. In Přehradní dny 2000. Karlovy Vary: Český přehradní výbor, 2000. s. 41 ( s.)
  Detail

  ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T. Aplikace numerických modelů při návrhu protipovodňové ochrany urbanizovaných území. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 151-160. ISBN: 80-214-1752-8.
  Detail

  JULÍNEK, T., JANDORA, J. Prezentace výsledků řešení grantového úkolu na WWW stránkách. In Sborník přednášek ze semináře: ""Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/ 045. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 9 ( s.)ISBN: 80-214-1751- X.
  Detail

  JANDORA, J. Porovnání analytických řešení problému transportu a disperze látek v tocích. In Sborník přednášek ze semináře: ""Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 99 (GAČR r.č. 103/99/045). Brno: VUT v Brně, 2000. s. 35-42. ISBN: 80-214-1751- X.
  Detail

  a kol. Planned Protection of Water in the River Dyje Basin. VKMO, s.r.o., 2000.
  Detail

  JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J. Citlivostní analýza matematického modelu porušení sypané hráze přelitím. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: VUT v Brně, 2000. s. 168 ( s.)ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  STARA, V., ŘÍHA, J., JANDORA, J., KRATOCHVÍL, J. Numerical and experimental research of earth dam breaching due to overtopping. In The 4th International Conference on Hydroscience and Engineering. Korea - Seoul: Korea Water Resources Association, 2000. s. 25 ( s.)
  Detail

 • 1999

  JANDORA, J., UHMANNOVÁ, H., ŘÍHA, J. Bezpečnost vodohospodářských objektů - výsledky za rok 1999. In Workshop 99: Extrémní hydrologické jevy v povodí (GAČR r.č. Praha: ČVUT Praha, 1999. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 1996

  JANDORA, J., HLAVÍNEK, P. Hydraulika čistíren odpadních vod. 1996. ISBN: 80-86020-04- 5.
  Detail

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; MENŠÍK, M. Matematický model kvality vody pro povodí střední velikosti. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. 2. konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, 1996. s. 87-102.
  Detail

 • 1994

  ŘÍHA, J.; JANDORA, J.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; STARA, V. Počítačové modelování prostorového proudění podzemní vody v geologickém prostředí. Brno: FÚ č.42 - Závěrečná zpráva, UVST VUT FAST Brno, 1994.
  Detail