Ing.

Ivan Vukušič

Ph.D.

ZEL – vědecký pracovník


vukusic.i@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

po domluvě