Ing.

Ivan Vukušič

Ph.D.

ZEL – vědecký pracovník


vukusic.i@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Měření a analýza dynamických účinků ve výhybkách
  • Interoperabilita transevropského železničního systému