Ing.

Ivan Vukušič

Ph.D.

ZEL – vědecký pracovník


Ivan.Vukusic@vut.cz

Publikace

 • 2022

  KRČ, R.; AMBUR, R.; HADAŠ, Z.; OLABY, O.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O.; ENTEZAMI, M.; DIXON, R. Condition monitoring and trend analysis of railway turnouts based on in-situ accelerometer measurements. PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAILWAY TECHNOLOGY: RESEARCH, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE. Edinburgh, United Kingdom: Civil-Comp Press, 2022.
  Detail Odkaz

 • 2021

  KRČ, R.; PODROUŽEK, J.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O. Data pre-processing effect on classification accuracy of convolutional neural networks for train type identification. Computational Science and AI in Industry (CSAI 2021). 2021. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2020

  KRČ, R.; PODROUŽEK, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O. Neural Network-Based Train Identification in Railway Switches and Crossings Using Accelerometer Data. JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-10. ISSN: 0197-6729.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  VUKUŠIČ, I.; VUKUŠIČOVÁ, D.; ZAPLATÍLEK, K.; PODROUŽEK, J.; APELTAUER, J.; KRATOCHVÍLOVÁ, M. Diagnostika dynamických účinků ve výhybkách v rámci projektu S-CODE. Vědeckotechnický sborník Správy železnic, 2020, roč. 2019, č. 1, s. 1-26. ISSN: 2694-9172.
  Detail Odkaz

  KRATOCHVÍLOVÁ, M.; PODROUŽEK, J.; APELTAUER, J.; VUKUŠIČ, I.; PLÁŠEK, O. Train Type Identification at S&C. JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0197-6729.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; ZELENKA, J.; KOHOUT, M.; RAIF, L.; MAREK, T.; VUKUŠIČ, I.; VUKUŠIČOVÁ, D. Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE. Nová železniční technika, 2019, roč. 27, č. 6, s. 14-22. ISSN: 1210-3942.
  Detail Odkaz

  PLÁŠEK, O.; RAIF, L.; VUKUŠIČ, I.; SALAJKA, V.; ZELENKA, J. Design of new generation of switches and crossing. In Future trends in Civil Engineering. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2019. s. 277-301. ISBN: 978-953-8168-36-9.
  Detail Odkaz

 • 2014

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; RATISLAVOVÁ, E. Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2014, roč. 2014, č. 38, s. 99-110. ISSN: 1214- 9047.
  Detail

 • 2013

  SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L.; SADLEKOVÁ, D. Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků Analýza dynamických účinků v srdcovkové části výhybek. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 10, s. 242-247. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I. ACOUSTIC PROPERTIES OF TRACK GRID WITH Y- SHAPED STEEL SLEEPERS. Akustika, 2013, roč. 19, č. 1, s. 14-24. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.; PAZDERA, L. Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční Vybrané metody modální analýzy uplatňované na železniční infrastruktuře. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2013, roč. 10, č. 35, s. 25-45. ISSN: 1214- 9047.
  Detail

 • 2012

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Metodika měření dynamických účinků v srdcovkové části výhybek. Nová železniční technika, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 17-23. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R. Vliv výhybkových konstrukcí Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 10, s. 24-28. ISSN: 1802- 2030.
  Detail

 • 2011

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I. Chování kolejového roštu při průjezdu vozidla obloukem. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2, s. 33-41. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I. Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 3, s. 33-40. ISSN: 1801- 822X.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I. Snižování hluku od železniční dopravy aplikací kolových akustických absorbérů. Nová železniční technika, 2011, roč. 19, č. 1, s. 15-20. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

 • 2010

  SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Analýza dynamických parametrů výhybek. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 7, s. 197-204. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; ZVĚŘINA, P.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M.; VUKUŠIČ, I. Měření dynamického chování kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y. Nová železniční technika, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 9-16. ISSN: 1210- 3942.
  Detail

  SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Zkušenosti z experimentálního měření dlouhých výhybkových pražců. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2010, roč. 2010, č. 30, s. 104-118. ISSN: 1214- 9047.
  Detail

 • 2008

  PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR. 4. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava: Spoľočnosť PSKD, 2008. s. 13-1 (13-6 s.)
  Detail