Ing.

Ivan Vukušič

Ph.D.

ZEL – vědecký pracovník


vukusic.i@fce.vutbr.cz

Projekty

  • CK03000202, Aplikace pro bodovou navigaci nevidomých
    Detail

  • Komplexní monitoring a analýza dynamicko-akustických jevů v koleji
    Detail