Oblasti výzkumu

Výzkumné skupiny v oblasti
Laboratoř robotizace a 3D tisku

Laboratoř robotizace a 3D tisku

Laboratoř robotizace a 3D tisku

Vedoucí: Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Laboratoř se zaměřuje na inovativní aplikace v oblasti stavebnictví, především vývojem a implementací robotických a 3D tiskových technologií pro výrobu stavebních prvků a konstrukcí. Cílem je efektivnější a přesnější výroba, snižování nákladů a zvýšení udržitelnosti stavebních procesů. Díky aktivní spolupráci s partnety z průmyslu i akademického sektoru integrujeme do praxe nejnovější technologické inovace a výzkumné poznatky. Přispíváme k rozšíření možností, rozvoji a modernizaci stavebnictví.

Laboratoř robotizace a 3D tisku úzce spolupracuje s výzkumnou skupinou Nosné konstrukce pozemních staveb Jana Pěnčíka na tématech rozvoje materiálových modelů prefabrikované betonové směsi pro 3DCP a její využití při návrhu nosných konstrukcí pozemních staveb např. interiérových schodišť a nosných stěn.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
  • Oběžné kolo, 36043, užitný vzor, 2022

  • Prototyp elementů vegetační fasády realizovaný 3D tiskem ve spolupráci s firmou TOPWET

  • Spolupráce na realizaci prototypu dobíjecí stanice s firmami Vesper Homes, Parametr studio

Publikace

Ing.

David
Bečkovský

Ph.D.

koordinátor výzkumné oblasti Laboratoř robotizace a 3D tisku


David.Beckovsky@vut.cz