Oblasti výzkumu

Výzkumné skupiny v oblasti
Laboratoř robotizace a 3D tisku

Laboratoř robotizace a 3D tisku

Laboratoř robotizace a 3D tisku

Vedoucí: Ing. David Bečkovský, Ph.D.

Web výzkumné skupiny

Laboratoř se zaměřuje na inovativní aplikace v oblasti stavebnictví, především vývojem a implementací robotických a 3D tiskových technologií pro výrobu stavebních prvků a konstrukcí. Tento přístup umožňuje efektivnější a přesnější výrobu, zatímco se zároveň zaměřuje na snižování nákladů a zvýšení udržitelnosti stavebních procesů. Laboratoř aktivně spolupracuje s průmyslovými partnery a akademickým sektorem, aby integrovala nejnovější technologické inovace a výzkumné poznatky do praxe. Cílem je rozšířit možnosti moderního stavebnictví a přispět k budoucímu rozvoji odvětví.

Laboratoř robotizace a 3D tisku úzce spolupracuje s výzkumnou skupinou Nosné konstrukce pozemních staveb jejímž vedoucím je Jan Pěnčík na tématech rozvoje materiálových modelů prefabrikované betonové směsi pro 3DCP a její využití při návrhu nosných konstrukcí pozemních staveb např. interiérových schodišť a nosných stěn.

Výstupy (patenty, užitné vzory, praktické realizace atd.)
  • Oběžné kolo, 36043, užitný vzor, 2022

  • Prototyp elementů vegetační fasády realizovaný 3D tiskem ve spolupráci s firmou TOPWET

  • Spolupráce na realizaci prototypu dobíjecí stanice s firmami Vesper Homes, Parametr studio

Publikace
  • VANĚK, V.; BEČKOVSKÝ, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; PĚNČÍK, J. Experimental testing of 3DCP reinforcement Wall segments. The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists - Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. Paris, France: MATEC Web of Conferences, 2023. s. 1-8. ISSN: 2261-236X.

  • SVOBODA, D.; BERKOVÁ, P.; VLACH, F.; BEČKOVSKÝ, D.; GABZDYL, M.; DEUTSCH, M. Noise Reduction of Air Distribution Grilles Using 3D Printed Infill Structures. Akustika, 2023, č. 45, s. 3-24. ISSN: 1801-9064.

  • RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; CAKL, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J. Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu. TZB-info, 2022, roč. 1, č. 2022, ISSN: 1801-4399.

Ing.

David
Bečkovský

Ph.D.

koordinátor výzkumné oblasti Laboratoř robotizace a 3D tisku


David.Beckovsky@vut.cz