Zápisy do studia

Termíny zápisů do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2024–25 na FAST VUT:

V červenci 2024

 • Architektura a rozvoj sídel dne v místnosti A218
 • Stavební inženýrství – pozemní stavby
  • uchazeči s přijmením začínajícím AL dne v místnosti A216
  • uchazeči s přijmením začínajícím MŽ dne v místnosti A216
 • Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby dne v místnosti A216
 • Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie dne v místnosti A216
 • Městské inženýrství dne v místnosti A218
 • Stavební inženýrství (v kombinované formě studia) dne v místnosti A218
 • Stavební inženýrství – management stavebnictví dne v místnosti A216
 • Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby dne v místnosti A216
 • Stavební inženýrství – realizace staveb dne v místnosti A216
 • Geodézie a kartografie dne v místnosti A216
 • Environmentálně vyspělé budovy dne v místnosti A216

V srpnu 2024

 • Architektura a rozvoj sídel dne v místnosti A218
 • Městské inženýrství dne v místnosti A218
 • Geodézie a kartografie dne v místnosti A216
 • Environmentálně vyspělé budovy dne v místnosti A216
 • Stavební inženýrství – * (všechny programy, prezenční forma studia) dne v místnosti A216
 • Stavební inženýrství (kombinovaná forma studia) dne v místnosti A218

Zápisy opětovně přijatých studentů

 • všechny navazující magisterské studijní programy (místnost dle studijního programu)
  • uchazeči s přijmením začínajícím AK dne v místnostech A216, A218
  • uchazeči s přijmením začínajícím LP dne v místnostech A216, A218
  • uchazeči s přijmením začínajícím RŽ dne v místnostech A216, A218

Další informace lze získat u paní Ilony Gottwaldové (e-mail: Ilona.Gottwaldova@vut.cz, telefon: +420 541 147 123, kancelář: A227).