Zápisy do studia

Termíny zápisů do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2024–25 na FAST VUT:

V červnu 2024

Uchazeči, kteří splní podmínky pro přijetí ke studiu bez konání přijímací zkoušky, nebo vykonali přijímací zkoušku úspěšně, se mohou zapsat ke studiu individuálně kdykoliv v úředních hodinách Studijního oddělení fakulty již v měsíci červnu 2024. Podmínkou je v den zápisu předložit úředně ověřenou kopie maturitního vysvědčení.

V červenci 2024

 • Architektura pozemních staveb dne v místnosti A208
 • Stavební inženýrství (v prezenční formě studia)
  • uchazeči s přijmením začínajícím AČ dne v místnosti A208
  • uchazeči s přijmením začínajícím DH dne v místnosti A329
  • uchazeči s přijmením začínajícím CHK dne v místnosti A321
  • uchazeči s přijmením začínajícím LPl dne v místnosti A208
  • uchazeči s přijmením začínajícím PmŠ dne v místnosti A329
  • uchazeči s přijmením začínajícím TŽ dne v místnosti A321
 • Environmentálně vyspělé budovy dne v místnosti A208
 • Geodézie a kartografie dne v místnosti A208
 • Městské inženýrství dne v místnosti A329
 • Stavební inženýrství (v kombinované formě studia) dne v místnosti A321
 • Stavební inženýrství (v prezenční formě studia s výukou předmětů v anglickém jazyce – po vykonání rozřazovacího testu z AJ) dne v místnosti A224

V srpnu 2024

 • Stavební inženýrství (v prezenční formě studia)
  • uchazeči s přijmením začínajícím AK dne v místnosti A208
  • uchazeči s přijmením začínajícím LŽ dne v místnosti A321
 • Geodézie a kartografie dne v místnosti A321
 • Městské inženýrství dne v místnosti A208
 • Stavební inženýrství (v kombinované formě studia) dne v místnosti A329

Zápisy opětovně přijatých studentů

 • všechny bakalářské studijní programy
  • uchazeči s přijmením začínajícím AK dne v místnostech A216, A218, A220
  • uchazeči s přijmením začínajícím LP dne v místnostech A216, A218, A220
  • uchazeči s přijmením začínajícím RŽ dne v místnostech A216, A218, A220

V září 2024

Uchazečům, kteří složí státní maturitu v září 2024, budou umožněny zápisy následně v zářijovém termínu.

Další informace lze získat u paní Gity Bednaříkové, DiS. (e-mail: Gita.Bednarikova@vut.cz, telefon: +420 541 147 127, kancelář: A224).