Zápisy do studia

Termíny zápisů do doktorských studijních programů pro akademický rok 2023–24 na FAST VUT:

Pondělí 11. 9. 2023 (přijímací zkouška konaná dne 1. 9. 2023)

  • všechny studijní programy (9.00 – 12.00 hod.).

Čtvrtek 8. 2. 2024 (přijímací zkouška konaná dne 2. 2. 2024)

  • všechny studijní programy mimo studijní program GaK (9.00 – 12.00 hod.).

Zápisy proběhnou na Studijním oddělení v kanceláři A228.