Zápisy do studia

Termíny zápisů do doktorských studijních programů pro akademický rok 2024–25 na FAST VUT:

Pondělí 16. 9. 2024 (přijímací zkouška konaná dne 6. 9. 2024)

  • všechny studijní programy (9.00 – 12.00 hod.).

Čtvrtek 13. 2. 2025 (přijímací zkouška konaná dne 7. 2. 2025)

  • všechny studijní programy mimo studijní program GaK (9.00 – 12.00 hod.).

Zápisy proběhnou na Studijním oddělení v kanceláři A228.