Přechozí ročníky

Stavební inženýrství
Vodní hospodářství a vodní stavby

prezenční 4 roky zakončeno titulem Bc.

Atraktivní kombinace inženýrství a ekologie je povoláním budoucnosti. Na vás bude záležet, zda zachováme kvalitní vodní zdroje i jejich ekosystémy a vodní stavby budou přínosem pro krajinu. Během studia se naučíte navrhovat a stavět vodní elektrárny, přehrady, jezy nebo plavební komory.

Detaily programu: Stavební inženýrství.
Alternativní programy: Stavební inženýrství (kombinované studium).

Přispějte k obnově krajiny a zachraňujte vodní zdroje pro příští generace.

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška