Detail předmětu

Inženýrské sítě

Akademický rok 2024/25

BPA002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / V zimní semestr 3. ročník

BPC-MI zimní semestr 4. ročník

NPC-SIE zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje. 2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení. 3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. 4. Vodovodní sítě. 5. Kanalizační sítě. 6. Zákonitosti proudění plynů. 7. Tepelné sítě. 8. Zásobení plynem. 9. Plynovodní sítě. 10. Energetické a sdělovací sítě. 11. Výstavba a sanace trubních sítí. 12. Základy teorie trubních sítí. 13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Koordinace sítí technického vybavení. 2. Optimalizace délky přípojek. 3. Návrh vodovodní přípojky. 4. Návrh kanalizační přípojky. 5. Seminární práce – prezentace. 6. Seminární práce – prezentace. 7. Zápočet.