• Dean´s Directive No 13/2022 pdf

  Admission procedure rules and conditions for admission to study into the master’s degree study programme Civil Engineering for the academic year 2023–2024

 • Směrnice děkana č. 12/2022 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel pro akademický rok 2023–24

 • Směrnice děkana č. 11/2022 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství – pozemní stavby, Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby, Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie, Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby, Stavební inženýrství – management stavebnictví, Stavební inženýrství – realizace staveb, Environmentálně vyspělé budovy, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie pro akademický rok 2023–24

 • Dean´s Directive No 10/2022 pdf

  Admission procedure rules and conditions for admission to study into the bachelor’s degree study programme Civil Engineering for the academic year 2023–2024

 • Směrnice děkana č. 09/2022 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy pro akademický rok 2023–24

 • Směrnice děkana č. 08/2022 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie pro akademický rok 2023–24

 • Směrnice děkana č. 07/2022 pdf

  Směrnice děkana č. 07/2022 pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební VUT v Brně

 • Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 12/2013 pdf

  Provozní podmínky pro vjezd, parkování a provoz na vnitřních komunikacích v areálech Fakulty stavební VUT v Brně

 • Směrnice děkana č. 06/2022 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb pro akademický rok 2023–24

 • Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke SD č. 03/2022 pdf

  Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Směrnici děkana č. 03/2022