• Směrnice děkana č. 14/2023 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů s výukou v českém jazyce pro akademický rok 2024–25

 • Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 11/2023 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství – pozemní stavby, Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby, Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie, Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby, Stavební inženýrství – management stavebnictví, Stavební inženýrství – realizace staveb, Environmentálně vyspělé budovy, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie pro akademický rok 2024–25

 • Dean's Directive No. 15/2023 pdf

  Admission Procedure Rules and Conditions for Admission to Doctoral Study Programmes with Instruction in English for the Academic Year 2024–25

 • Dean's Directive No. 13/2023 pdf

  Admission Procedure Rules and Conditions for Admission to the Master’s Degree Study Programme Civil Engineering for the Academic Year 2024–25

 • Směrnice děkana č. 12/2023 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a rozvoj sídel pro akademický rok 2024–25

 • Směrnice děkana č. 11/2023 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství – pozemní stavby, Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby, Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie, Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby, Stavební inženýrství – management stavebnictví, Stavební inženýrství – realizace staveb, Environmentálně vyspělé budovy, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie pro akademický rok 2024–25

 • Dean's Directive No. 10/2023 pdf

  Admission Procedure Rules and Conditions for Admission to the Bachelor’s Degree Study Programme Civil Engineering for the Academic Year 2024–25

 • Směrnice děkana č. 09/2023 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy pro akademický rok 2024–25

 • Směrnice děkana č. 08/2023 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie pro akademický rok 2024–25

 • Směrnice děkana č. 07/2023 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb pro akademický rok 2024–25