• Dean's Directive No. 12/2024 pdf

  Admission Procedure Rules and Conditions for Admission to the Doctoral Study Programmes with Instruction in English for the Academic Year 2025–26

 • Dean's Directive No. 11/2024 pdf

  Admission Procedure Rules and Conditions for Admission to the Master’s Degree Study Programme Civil Engineering for the Academic Year 2025–26

 • Dean's Directive No. 10/2024 pdf

  Admission Procedure Rules and Conditions for Admission to the Bachelor’s Degree Study Programme Civil Engineering for the Academic Year 2025–26

 • Směrnice děkana č. 09/2024 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy pro akademický rok 2025–26

 • Směrnice děkana č. 08/2024 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie pro akademický rok 2025–26

 • Směrnice děkana č. 07/2024 pdf

  Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Architektura pozemních staveb pro akademický rok 2025–26

 • Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke SD č. 03/2024 pdf

  Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Směrnici děkana č. 03/2024

 • Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 03/2024 pdf

  Časový plán výuky prezenční formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FAST VUT v akademickém roce 2024–25

 • Směrnice děkana č. 15/2024 pdf

  Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební VUT

 • Příloha č. 2 SD č. 04/2024 pdf

  Příloha č. 2 Směrnice děkana č. 04/2024