Organizační struktura

Sekretariát děkana

Odborné zaměření

  • administrativní činnost agendy děkana
  • organizace kolegií, schůzek, příprava podkladů, telefonická a e-mailová komunikace
  • příprava, zakládání smluv a dalších právních dokumentů
  • zajištění chodu děkanátu

Kontaktní údaje

602 00 Brno, Veveří 331/95

+420 541 147 102
dse@fce.vutbr.cz