Ing.

Jana Hodná

Ph.D.

tajemník fakulty
DSE – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 103
jana.hodna@vut.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 87417
Fakultní účet hodna.j
Sekretariát děkana

tajemník fakulty / tech.-hosp. pracov.

E-mail jana.hodna@vut.cz
Telefon +420 541 147 103
Místnost A207 Veveří 331/95, 602 00 Brno