Ing.

Jana Hodná

Ph.D.

tajemník fakulty
DSE – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 103
jana.hodna@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.: Gama SR; Technologie výroby polymerních ochranných vrstev. Veveří 95 D231d. (ověřená technologie)

 • DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.: Gama SR21; Technologie výroby polymerních abrazivních povrchů s výraznou proti skluznou úpravou. Veveří 95, Brno D231d. (ověřená technologie)

 • PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MELICHAR, T.: SR 21 výrazně protiskl, mokrý; Gama SR21 W. D231d. (funkční vzorek)

 • PETRÁNEK, V.; MELICHAR, T.; KOSÍKOVÁ, J.; MÉSZÁROS, A.: SR W prostiskluz, uklízení; LEIF SR 102-1W. D231d. (funkční vzorek)

 • PETRÁNEK, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, A.: FS suché, 1 mm; LEIF FS 130-1. D231d. (funkční vzorek)

 • PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.: FS 1mm, mokrý; LEIF FS 102-1W průmyslová podlaha. D231d. (funkční vzorek)

 • VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.: Základní systém; Základní systém. RD Kociánov, Rejhotice Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 788 11. (funkční vzorek)

 • VYHNÁNKOVÁ, M.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.: Systém rychle tuhnoucí - Rapid; Systém rychle tuhnoucí - Rapid. Veterina MVDr. Jitka Tesaříková, Jungmannova 193/1, Olomouc – Hodolany 779 00. (funkční vzorek)

 • VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.: Penetrační podlahový systém; Penetrační podlahový systém. Hildebrandova 617/7, 779 00 Olomouc. (funkční vzorek)

 • VYHNÁNKOVÁ, M.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.; VYHNÁNEK, M.: Odolný nátěrový systém; Odolný nátěrový systém. Veterina MVDr. Jitka Tesaříková, Jungmannova 193/1, Olomouc – Hodolany 779 00. (funkční vzorek)

 • VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V.; KOSÍKOVÁ, J.: Vodouředitelný systém; Vodouředitelný systém. Dobrovského 630, Lanškroun. (funkční vzorek)

 • VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; KOSÍKOVÁ, J.; PETRÁNEK, V.: Technologie aplikace; Technologie aplikace. Lena Chemical s.r.o., Uničovská 86, Šternberk. (ověřená technologie)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-P (TA04010425-2015V011); Ochranný nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; HODUL, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: ON-E (TA04010425-2015V012); Ochranný nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-E (TA0401425-2015V013); Podlahový nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PN-P (TA0401425-2015V014); Podlahový nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PB-P (TS04010425-2015V015); Polymerbeton PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-P (TA04010425-2016V016); Polymerní reprofilační materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.: PR-E (TA04010425-2016V015); Polymerní reprofilační materiál - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M.: PZ-P (TA04010425-2016V015); HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: PK-P (TA04010425-2016V014); Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-P (TA04010425-2017V012); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.: HC-E (TA04010425-2017V015); Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J.: H8; Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: FW03010107-V1; Kompaktní mikroplnivo pro polymerní kompozity aplikovatelné stříkáním. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V2-VLI+VLO; Vysoce kvalitní mikroplnivo pro polymerní stříkané kompozity do chemicky agresivního prostředí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V1-25-ČO; Polyesterový sanační systém s využitím druhotných surovin – ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; SEIDLOVÁ, M.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.: V2-25-PS; Polyesterový sanační systém bez obsahu styrenu – ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; SEIDLOVÁ, M.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.: V3-20-SIM; Epoxidový sanační systém s využitím druhotných surovin - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; NGUYEN, M.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V6-20-QS; Polyesterový sanační systém vytvrzovaný UV zářením s využitím druhotných surovin - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

 • HODUL, J.; NGUYEN, M.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V7-20-SIM; Vinylesterový sanační systém vytvrzovaný UV zářením - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)

Patenty

 • 2023

  užitný vzor
  HERMANN, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, VeveříIN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polymerní kompozit pro sanaci potrubí pro odvod dešťových vod, zejména metodou stříkání - STANDARD. 37519, užitný vzor. (2023)
  Detail

  užitný vzor
  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří IN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Epoxidový sanační systém obsahující druhotné suroviny použitelný pro pitnou vodu – ECOLOGY PLUS. 37513, užitný vzor. (2023)
  Detail

  užitný vzor
  HERMANN, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, VeveříIN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polymerní kompozit pro sanaci vodovodních řadů, zejména metodou stříkání. 37514, užitný vzor. (2023)
  Detail

  užitný vzor
  HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří IN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polyesterový sanační systém bez styrenu s obsahem druhotných surovin – ECOLOGY PLUS. 37512, užitný vzor. (2023)
  Detail

 • 2016

  užitný vzor
  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Lena Chemical s.r.o., Olomouc, CZ: Polymerní podlahový systém. 29530, užitný vzor. (2016)
  Detail