• Pokyn děkana č. 02/2024 pdf

  Časový plán výuky v terénu v akademickém roce 2023–24

 • Pokyn děkana č. 22/2023 pdf

  Hodnocení akademických pracovníků a vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků na FAST VUT za rok 2023

 • Pokyn děkana č. 21/2023 pdf

  Mimořádné stipendium pro studenty 2. ročníků navazujících magisterských studijních programů Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Environmentálně vyspělé budovy v akademickém roce 2023–24

 • Pokyn děkana č. 20/2023 pdf

  Poskytování prospěchových stipendií studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2023–24

 • Pokyn děkana č. 19/2023 pdf

  Přihlašování studujících ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2023–24

 • Pokyn děkana č. 18/2023 pdf

  Volba povinně volitelného předmětu v 1. ročníku letního semestru v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy v akademickém roce 2023–24

 • Dodatek č. 1 k PD č. 17/2023 pdf

  Dodatek č. 1 k Pokynu děkana č. 17/2023 – Oborový den na Fakultě stavební VUT v akademickém roce 2023–24

 • Pokyn děkana č. 17/2023 pdf

  Oborový den na Fakultě stavební VUT v akademickém roce 2023–24

 • Pokyn děkana č. 16/2023 pdf

  K výuce předmětů na Fakultě stavební VUT studentů, kteří jsou na současně probíhající mobilitě mobilitě

 • Pokyn děkana č. 14/2023 pdf

  Poskytování doktorských stipendií podle zákona č. 188/2020 Sb. doktorandům v prezenční formě studia studujících 9. semestr v akad. roce 2023-24