• Dodatek č. 1 k Pokynu děkana č. 11/2022 pdf

  Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022–23 na FAST VUT

 • Pokyn děkana č. 10/2022 pdf

  Úřední hodiny na Studijním oddělení v období červenec - srpen 2022

 • Pokyn děkana č. 11/2022 pdf

  Zápisy do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022–23 na FAST VUT

 • Pokyn děkana č. 09/2022 pdf

  Promoce absolventů v červnu 2022

 • Pokyn děkana č. 08/2022 pdf

  Upřesnění postupu při přidělování zadání specializovaného ateliéru a diplomové práce obhajované v navazujícím magisterském studijním programu architektura a rozvoj sídel na Fakultě stavební VUT v akademickém roce 2022–23

 • Pokyn děkana č. 07/2022 pdf

  Upřesnění postupu při přidělování zadání bakalářské práce obhajované v bakalářském studijním programu architektura pozemních staveb na Fakultě stavební VUT v akademickém roce 2022–23

 • Pokyn děkana č. 06/2022 pdf

  Upřesnění podmínek konání ústní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu architektura pozemních staveb na Fakultě stavební VUT v akademickém roce 2022–23

 • Pokyn děkana č. 05/2022 pdf

  Studentská pedagogicko-vědecká síla na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2022–23

 • Pokyn děkana č. 04/2022 pdf

  Mimořádné stipendium pro studenty závěrečných ročníků v akademickém roce 2021–22

 • Dodatek č. 1 k Pokynu děkana č. 24/2021 pdf

  Tematické okruhy a zkušební okruhy (otázky) u ústních částí státních závěrečných zkoušek na Fakultě stavební VUT