• Pokyn děkana č. 07/2023 pdf

  Studentská pedagogicko-vědecká síla na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2023–24

 • Pokyn děkana č. 06/2023 pdf

  Mimořádné stipendium pro studenty závěrečných ročníků v akademickém roce 2022–23

 • Dodatek č. 1 k PD č. 05/2023 pdf

  Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2023–24

 • Dodatek č. 2 k Pokynu děkana č. 24/2021 pdf

  Tematické okruhy a zkušební okruhy (otázky) u ústních částí státních závěrečných zkoušek na Fakultě stavební VUT

 • Příloha PD č. 24/2021 BPS EVB pdf

  Tematické okruhy se zkušebními okruhy (otázkami) pro BSP Environmentálně vyspělé budovy

 • Příloha PD č. 24/2021 BPS GK pdf

  Tematické okruhy se zkušebními okruhy (otázkami) pro BSP Geodézie a kartografie

 • Pokyn děkana č. 05/2023 pdf

  Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2023–24

 • Pokyn děkana č. 04/2023 pdf

  Časový plán výuky v terénu v akademickém roce 2022–23

 • Pokyn děkana č. 02/2023 pdf

  Přihláška k obhajobě disertační práce na Fakultě stavební VUT

 • Pokyn děkana č. 01/2023 pdf

  Uznávání jednotlivých předmětů studia studijních programů jiných fakult a vysokých škol a studijních výsledků předešlého studia studijních programů na Fakultě stavební VUT