• Pokyn děkana č. 23/2022 pdf

  Výuka v budovách areálu Fakulty stavební VUT v prosinci 2022 a v lednu (únoru) 2023

 • Příloha PD č. 24/2021 NPS SIV pdf

  Tematické okruhy se zkušebními okruhy (otázkami) pro NSP Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby (aktualizace k 1. 12. 2022)

 • Nápověda pro přihlášku k SDZ pdf

  Nápověda pro přihlášku k SDZ – tisk přihlášky k SDZ, příprava záznamu pro odevzdání pojednání, doplnění metadat a odevzdání souborů studentem

 • Pokyn děkana č. 22/2022 pdf

  Přihláška ke státní doktorské zkoušce na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně

 • Pokyn děkana č. 21/2022 pdf

  Mimořádné stipendium pro studenty 2. ročníků navazujících magisterských studijních programů Stavební inženýrství, Městské inženýrství a Environmentálně vyspělé budovy v akademickém roce 2022–23

 • Pokyn děkana č. 20/2022 pdf

  Poskytování prospěchových stipendií studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2022–23

 • Pokyn děkana č. 19/2022 pdf

  Volba povinně volitelného předmětu v letním semestru akademického roku 2022–23 v bakalářském studijním programu Environmentálně vyspělé budovy

 • Pokyn děkana č. 18/2022 pdf

  Jmenování a odvolání garanta předmětu na Fakultě stavební VUT

 • Pokyn děkana č. 16/2022 pdf

  Oborový den na Fakultě stavební VUT v akademickém roce 2022–23

 • Pokyn děkana č. 15/2022 pdf

  Přihlašování studujících ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2022–23