Detail předmětu

Teorie betonových a zděných konstrukcí

DLB040 předmět zařazen v 8 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí. Účinky deformačních zatížení. Modelování časově závislých jevů. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí -základové konstrukce, speciální konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.

Garant předmětu

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Výsledky učení předmětu

Prohloubení znalostí v oblasti nelineární analýzy a navrhování betonových a zděných konstrukcí a jejich částí zejména v oblasti fyzikálně a geometricky nelineárního chování konstrukcí jako kompozitního materiálu, účinků od vnesených deformací, časově závislých jevů, spolehlivostního přístupu navrhování, vlivu detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení. Seznámí se s matematickou formulací optimalizace železobetonových konstrukcí a metodami řešení.
Student získá schopnost využívat moderních přístupů navrhování speciálních konstrukcí pozemních staveb, speciálních inženýrských konstrukcí a základových konstrukcí.

Prerekvizity

stavební mechanika, pružnost a plasticita, navrhování betonových a zděných konstrukcí

Korekvizity

nejsou požadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka probíhá formou přednášek a individuálních konzultací k vybranému tématu, které student zpracovává jako seminární práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je ústní a sestává z odborné rozpravy nad seminární prací a z teoretické části. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je splnění obou částí.

Cíl

Nelineární analýza a optimalizace návrhu betonových a zděných konstrukcí a jejich částí.
Modelování časově závislých jevů.
Moderní způsoby navrhování speciálních konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Obecné pohledy na návrhové metody betonových a zděných konstrukcí.
2.–3. Fyzikálně nelineární chování konstrukcí pro různá namáhání.
4. Spolehlivostní přístup při navrhování konstrukcí.
5. Geometricky nelineární chování konstrukcí.
6. Účinky deformačních zatížení.
7. Navrhování konstrukcí pomocí specifických metod se zohledněním nelineárních vlastností a modelu konstrukce jako kompozitního prostředí.
8.–9. Modelování časově závislých jevů, rychlé a pomalé děje; základní přístupy.
10. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - základové konstrukce.
11. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce pozemních staveb.
12. Moderní způsoby navrhování vybraných betonových a zděných konstrukcí - speciální konstrukce inženýrských staveb.
13. Optimalizace návrhu zděných a betonových konstrukcí. Vliv a význam detailů navrhované konstrukce na celkové technické řešení.