Pedagogické rady bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Rada BSP Architektura pozemních staveb (bez dalšího dělení)

Kontaktní údaje

Veveří 331/95
602 00 Brno