Zdeněk Zvěřina

VHK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 783
zverina.z@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

  • Zdeněk Zvěřina, Helena Králová: v.1.00a 040325.84; Meteorologický informační systém VUT FAST v Brně. Fakulta stevbní VUT v Brně, budova C, místnost C602. URL: http://meteo.fce.vutbr.cz. (ověřená technologie)