Zdeněk Zvěřina

VHK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 783
Zdenek.Zverina@vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Heterogenní informační systémy
  • Bezpečnost informačních systémů
  • Heterogenní počítačové sítě
  • Administrace a vzdálená administrace serverů na platformě UNIX/Linux
  • High-performance computing
  • Meteorologie a klimatologie (zaměření na konvektivní jevy)
  • Sazba a tisk publikací (LaTeX)