Zdeněk Zvěřina

VHK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 783
zverina.z@fce.vutbr.cz

Další informace

  • Meteorologický Informační Systém VUT-FAST