Zdeněk Zvěřina

VHK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 783
Zdenek.Zverina@vutbr.cz

Další informace

  • <A HREF="http://meteo.fce.vutbr.cz">Meteorologický Informační Systém VUT-FAST</A>