Ing.

Tomáš Říha

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 339
riha.t@fce.vutbr.cz

Další informace

  • INFORMACE O SLUŽEBNÍCH CESTÁCH (NEPŘÍTOMNOSTI NA PRACOVIŠTI)
  • Není naplánována žádná nepřítomnost.
  • Konzultace přes e-mail prosím nevyžadujte, sepsání odpovědi je zdlouhavé a náročné, navíc často dochází k omylům v důsledku nesprávného pochopení. Při osobní konzultaci je možné kreslit obrázky a lépe se přizpůsobit obsahu Vaší otázky. Totéž platí i v případě odevzdávání vypracovaných studentských úkolů. Z výše uvedených důvodů si proto vyhrazuji právo na takové e-maily neodpovídat.